ITL tunnustas IKT valdkonda 2014. aastal kõige enam mõjutanud ettevõtmisi ja inimesi

18. aprill 2021

Tänasel Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) 15. sünnipäevale pühendatud vastuvõtul tunnustas liit Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonda 2014. aastal kõige enam mõjutanud isikuid ja ettevõtmisi.


Auhinnad jagati kategooriates Aasta Tegu, Aasta Tegija, Aasta Idee ja Aasta Läbimurdja. 

Aasta Tegu – e-Estonia showroom´i teostamine, Eesti infoühiskonna parimaid praktikaid tutvustava esitluskeskuse kaasajastamise eest.ITL-i juhatuse liikme, Rain Laane sõnul on e-Estonia showroom osa Eesti visiitkaardist. „Tunnustame EAS-i e-Estonia showroom´i projekti käivitamise ja edasi arendamise eest. Esitluskeskus annab Eesti IKT ettevõtetele hea võimaluse rahvusvaheliseks koostööks ja IKT toodete/ teenuste ekspordiks, näidates ja innustades ka teisi riike pakkuma nende kodanikele kiiremat, mugavamat ja säästlikumat teenust,“ toob Laane välja e-Estonia showroom´i väärtuse.

Aasta Tegija – Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka, e-Eesti eestvedamise ja avalikus sektoris kiirete muudatuste algatamise eest.
Anneli Heinsoo, ITL-i president: „Taavi Kotka eestvedamisel saime eelmisel aastal paika IKT valdkonna põhimõtted Euroopa Liidu uueks rahastusperioodiks. Põhimõtetes suunatakse avalikku sektorit järgima eraettevõtluses kasutusel olevat äriloogikat. Suunaks on see, et uusi teenuseid arendatakse ja luuakse vaid siis, kui neis on kasutajatele ja kodanikele tõesti kasu või kui need tõepoolest annavad rahalist kokkuhoidu.“

Aasta Idee – e-residentsuse autorite kollektiiv (kõik kaasamõtlejad), algatus mis paneb ikka ja jälle välismaalased imestama
„E-residentsuse idee teostamine avab võimaluse rahvusvahelise ärikeskkonna jaoks ning Eesti majanduse kasvuks tavapärasest teistsugusel viisil,“ rääkis Heinsoo. Ta lisas: “Kui majanduse kasvu ei soodusta Eesti demograafiline seisund ja migratsioonipoliitika, siis olgu selleks stardiks nutikas idee – e-residentsus.“

Aasta Läbimurdja – Taxify
Taxify on Eesti kasutajate turu hitt, mis on saanud sisse kiire hoo. Tarbijatele on takso tellimine muutunud kiiremaks ning odavamaks, kuna klient saab ise valida asukoha, hinna kui ka makseviisi poolest sobivaima sõiduki ning jälgida telefoniekraanilt ka auto saabumise kulgu. Ka taksojuhtidele on Taxify toonud mugavust. Selle asemel, et autos keskuselt kõnesid oodata, saavad taksojuhid, telefon Taxify nutilahendusega taskus, klientide märguandeid oodates kasvõi poes või rannas käies ooteaega paremini kasutada. Anneli Heinsoo, ITL-i president: „Rahvasuu on öelnud, et Taxify kasutamine on puhas rõõm, isegi kui vaja ei ole tahaks taksot tellida. See on ilmekas näide sellest, kuidas tehnoloogia kasutamine muudab senist äri – taksokiisude aeg on ümber saamas. Jääb vaid soovida kõrget lendu maailmas.“

ITL selgitanud välja olulisi tegusid ja tegijaid Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas, juhtimaks esile tõstmisega laiema avalikkuse tähelepanu valdkonna olulisematele protsessidele ja suundumustele alates aastast 1998. Auhindu silmapaistvate saavutuste eest IKT valdkonnas anti välja juba 17. korda.

ITL on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone ühendav erialaliit. ITL-i peamine eesmärk on soodustada IKT sektori äri Eestis, pakkuda lisandväärtust Eesti majandusele ning hõlbustada ettevõtete vahelist koostööd. Põhilised tegevussuunad on IKT valdkonna populariseerimine, erialase hariduse edendamine ja seadusandluse parandamine. Liitu kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 75% Eesti IKT-sektori kogukäibest.

Fotod: Kristel Aija

Lisateave
Jüri Jõema 
ITL tegevjuht
Tel: 6177 145
e-post: jyri.joema@itl.ee 
Heleri Vahemäe
tegevjuhi abi
Tel: 5115 521, 6177 145
e-post: heleri.vahemae@itl.ee
www.itl.ee