ITLi auhinna saajad: Parts, Turk ja Küppar

26. aprill 2012

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu (ITL) aastaauhinnad said minister Juhan Parts, advokaat Karmen Turk ja e-raamatute arendaja Margus Küppar.

ITL-i presidendi Taavi Kotka sõnul on sellel aastal auhinnasaajad väga erinevatest tegevusvaldkondadest – nii riigi, tehnoloogia kasutajate kui kodaniku-ühiskonna esindajate hulgast.

„See näitab selgelt, kuidas IT on sees igas valdkonnas, olenemata sellest, millega inimene tegeleb,“ ütles Kotka.

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu tegevjuhi Jüri Jõema sõnul on maailmas infot ning kultuuripärandit digitaalsel kujul talletatud tohututes mahtudes. „2011. aastal toimus ka Eestis läbimurre, mille tulemusel paranes olulisel määral selle kättesaadavus,“ lisas Jõema, viidates ITL-i Aasta teole – e-raamatute arendamisele Eestis.

Aasta Idee 2011: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium – avaliku sektori valduses oleva teabe teenuste väljatöötamiseks ettevõtetele kättesaadavaks tegemise eest.

Aasta Tegija 2011: advokaat Karmen Turk – ACTA-temaatika laiaulatusliku diskussiooni algatamise eest. Karmen Turk töötab advokaadibüroos Tamme Otsmann Ruus Vabamets.

Aasta Tegu 2011: e-raamatute arendajale Margus Küppar’ile (Eesti Digiraamatute Keskus) – e-raamatute ja lugerite jõulise populariseerimise ning läbimüügi suurendamise eest.

Ustus Aguri nimeline stipendium läks Tallinna Tehnikaülikooli doktorandile Sergei Astapovile.

26.04.2012