Täna tunnustas ITL 2013. aasta silmapaistvamaid IKT valdkonnaga seotud inimesi ja ettevõtteid

18. aprill 2021

Tänasel aastakoosolekul tunnustas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Eesti IKT valdkonda 2013. aastal kõige enam mõjutanud isikuid ja ettevõtteid.


Auhinnad jagati kategooriates Aasta Idee, Aasta Tegija, Aasta Tegu ja Aasta Läbimurdja.

Aasta Idee – Interdistsiplinaarsed, IKT –ga seotud õppekavad IT õigus ja Integrated engeneering (Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool).
„Lisaks IKT sektori arengule on oluline kasvatada teiste tööstusharude IKT kasutamise võimekust,“ sõnas ITL juhatuse liige Tiit Paananen. „IKT oskused teistes valdkondades on oluline allikas, millega luua majandusse lisaväärtust. Mõlemad programmid toovad õppijatele uued oskused, et luua uut kvaliteeti,“ lisas ta.
Aasta Tegija – Jaak Vilo. Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi ümberkorraldamine ja kaasajastamine
Tiit Paananen: „Jaak oma energia, visiooni ja haardega on eeskujuks sellest, kuidas hea juhtimise all saab visioonist strateegia ja strateegiast tegevus, millel ka mõõdetavad tulemused.“
Aasta Tegu – projekt „Netis sündinud“ kui väga mõjus ja innovaatiline lahendus internetiturvalisuse alase teadlikkuse tõstmisel
Etendus „Netis sündinud“ on suurepärane näide sellest, kuidas läbi koostöö ja kaasamise saab tuua noorteni väga olulise sõnumi – kui seotud ja samas erinevad on virtuaal- ja reaalmaailma põimunud probleemid ning kui võrdselt palju on ohte ja võimalusi meie elu lahutamatuks osaks saanud internetikeskkonnas – visuaalselt ja noortele omases keeles,“ ütles Tiit Tammiste, ITL-i juhatuse liige. Ta lisas: „Lapsi internetist ära tuua ei ole võimalik ega vajagi. Tähtis on olla internetis targalt ning etendus „Netis sündinud“ sellest nii noortele, nende vanematele kui õpetajatele arusaadavas keeles räägibki.“
Auhind antakse projekti konsortsiumile Vaata Maailma SA, BCS Koolitus AS, VAT Teater.
Aasta läbimurdja – Trigoni Agri AS, IT tulemuslik integreerimine äriprotsesside toetamiseks
„Trigon Agri AS on integreeritud toidutoorme tootja, mis asutati 2006. aastal 20 miljoni euro suuruse stardikapitaliga. Tänaseks on ettevõte kasvanud üheks suurimaks teraviljatootjaks kogu maailmas. Trigon Agri kontrolli all on ligikaudu 150,000 hektarit põllumaad Ukrainas, Venemaal ja Eestis,“ tutvustas ettevõtet ITL-i president Anneli Heinsoo. Ta jätkas: „Trigon Agri on silmapaistev näide sellest, millised muutused äris võib saavutada, kui info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat targalt kaasata. Ettevõtte lähenemine, kuidas IT abil lahendada äriprobleeme ja IT lahenduse eduka elluviimisega saavutada paremat toimivust ja tõhusust tegevustes, on eeskujuks traditsioonilistele majandussektoritele.“

Alates 1998. aastast on ITL selgitanud välja olulisi tegusid ja tegijaid Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas, juhtimaks esile tõstmisega laiema avalikkuse tähelepanu valdkonna olulisematele protsessidele ja suundumustele. Auhindu silmapaistvate saavutuste eest IKT valdkonnas anti välja juba 16. korda.

ITL on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone ühendav erialaliit, kus liikmeid on täna 80. ITL-i peamine eesmärk on soodustada IKT sektori äri Eestis, pakkuda lisandväärtust Eesti majandusele ning hõlbustada ettevõtetevahelist koostööd. Põhilised tegevussuunad on IKT valdkonna populariseerimine, erialase hariduse edendamine ja seadusandluse parandamine. Liitu kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 75% Eesti IKT-sektori kogukäibest.

Lisainfo:
Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht
Tel: 6177 145; e-post: jyri.jema@itl.ee 

Heleri Vahemäe, tegevjuhi abi
Tel: 5115 521, 6177 145; e-post: heleri.vahemae@itl.ee  
www.itl.ee