Algatused

ITL on koostöös liikmetega algatanud mitmetes valdkondades parimate praktikate kogumist, mille põhjal on kokku lepitud head tavad või loodud juhendmaterjale-soovitusi. Näiteks:

Hea tava turvalise tarkvara arendamisel

Kuna küberturvalisusega seotud riskide ja ohtude juhtimise olulisus ning võimalik kahju ajas ainult kasvab, siis näeb ka ITL digitaliseerimise eestkõnelejana endal küberturvalisuse tagamisel üha suuremat osatähtsust. Seetõttu soovivad ITL-i liikmeks olevad arendusettevõtted võtta suurema rolli nende poolt loodava tarkvara turvalisel arendamisel.

Küberturvalisuse alased soovitused

Seoses Ukrainas toimuvaga on sagenenud rünnakud ning segaduse külvamine ka Eesti küberruumis. Suurenenud on ettevõtete risk sattuda küberründe ohvriks. ITL pani kokku soovitused riskide vähendamiseks.

Küberturvalisuse kampaania

Küberturbe näitlikustamise ja teadlikkuse tõstmise projekt, mida ITL koos partneritega veab.

Tarkvaraarenduse riigihangete parimad praktikad

ITL on koostanud soovitusliku juhendmaterjali, mille eesmärk on anda hankijatele praktiline abivahend, mis sisaldab vastuseid põhilistele tarkvaraarendusteenuste hankimisel tekkivatele küsimustele. Antud juhend ei piirdu kitsalt arendushangetega, vaid on abiks ka analüüsi, disaini ja testimisteenuste hangete koostamisel.

Tarkvaraarenduse näidislepingud

Koos riigiga on välja töötatud tarkvaraarenduse näidislepingud.

Mobiilside sektori anonüümsete telefonimüügi kõnede hea tava

Mobiilside sektori anonüümsete telefonimüügi kõnede hea tava puhul on tegemist ITL-i eestvedamisel koostatud dokumendiga, mille eesmärgiks on piirata anonüümsete müügikõnede tegemist mobiilside sektoris ja kaitsta seeläbi senisest enam isikute privaatsust.

5G Eestis

Sideettevõtete algatusel on käivitatud veebileht 5G Eestis, et rääkida faktipõhiselt uue põlvkonna andmesidest.