Digidiagnostika

Digidiagnostika toetuse taotlemine ja partnerite leidmine 

EAS pakub võimalust ettevõtetel taotleda toetust diagnostika koostamiseks. Digidiagnostika aitab kaardistada võimalused, kuidas digitaliseerimise ja automatiseerimise kaudu viia enda ettevõtte tootmisprotsessid efektiivsemaks. Toetust saavad taotleda töötleva tööstuse või mäetööstuse ettevõtted. UUS! Alates 30. maist 2019 saab taotleda toetust, mille eesmärk on julgustada tööstusettevõtjaid investeerima digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu ning automatiseerimisse. Toetuse suurus on maksimaalselt 200 000 eurot ja toetusmäär 10%-50%. Lisainfo.  

Mida digidiagnostika ettevõttele annab? 

  • Ülevaate organisatsiooni protsesside hetkeseisust. 
  • Plaani, kuidas toetada organisatsiooni arengut ja kasvamist.   
  • Konkreetsed parandusettepanekud, mida on võimalik tänastes protsessides kiirelt ja kuluefektiivselt muuta. 

Eduka digidiagnostika aluseks on usaldusväärne partner     

Soovitame kasutada ettevõtteid, kellel on lisaks konsulteerimise kogemusele ka tööstusettevõtetes IT-projektide elluviimise ja tehnoloogiate rakendamise kogemus. Loe ka: Innovatsioon tootmises digidiagnostika kaugusel (D. Põld, 2018), Tööstusettevõtte digitaliseerimine on nagu mitmevõistlus, mitte sprint (D. Põld, 2019). Toome välja Eesti IKT klastri ettevõtted, kes omavad kogemusi tööstusvaldkondade projektide teostamisel (tähestiku järjekorras): 

 
BCS Itera AS on üks Baltikumi suurimaid majandustarkvara ja ärianalüüsi lahendusi pakkuv Microsofti partner, kelle klientideks on paljud oma valdkonna juhtivad ettevõtted: Suudame lahendada ka kõige keerukamad väljakutsed, sidudes lahenduse klientidega, tarnijatega, riiklike süsteemidega kui ka robotite ja masinatega. 


Columbus Eesti AS on üle 5 aasta Eesti juhtivatele ettevõtetele digidiagnostikat läbi viinud. Ettevõttes töötab eraldiseisev meeskond digitaliseerimiseksperte, kes keskenduvad vaid digidiagnostikate läbiviimisele, digivisioonide ja -arengukavade loomisele ning nende plaanide elluviimisele. Digidiagnostikat viiakse läbi rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikate alusel vaid ühe eesmärgi nimel – kuidas luua ettevõttele ärikasu. 


Evocon OÜ võimaldab visualiseerida tootmisprotsessi, tuvastada selle kitsaskohti ning saada reaalajas ülevaate vahetuste efektiivsust. Süsteemi kasutamisest saadud teadmised ning andmed aitavad tõsta masinate efektiivsust, vähendada seisakutele kulunud aega ning leida võimalusi parendustegevusteks. 


Flowit Estonia OÜ on automatiseerinud ja digitaliseerinud protsesse nii tööstus- kui ka teenusettevõtetes. Läbi selle omame väga head ülevaadet sellest, mida on selles valdkonnas mõistlik teha ja mida mitte. Meil on reaalse tootmisjuhtimise kogemusega inimesed, kes suudavad ülemineku digitaalsesse maailma ellu viia tootmisettevõtele arusaadavalt ja lihtsalt. 


Fujitsu Estonia AS viib teie ettevõttes läbi digiauditi, et anda selge ülevaade hetkeolukorrast ja võimalikest arengusuundadest. Digiauditi tulemusena on teil teekaart, mille abil järgnevad investeeringud teha kõige otstarbekamalt, pidades silmas tootlikkuse ja kasumlikkuse kasvatamist. Otsime koos üles arengukohad – need ei pruugi alati olla seal, kus arvatakse! 


Helmes AS mõtleb ettevõtetega kaasa, kuidas hõlpsamini saavutada ärilisi eesmärke: Selleks analüüsime ettevõtte tegevust ning koostame üheskoos kliendiga tegevuskava. Tule ja kasuta meie ekspertide pikaajalist kogemust tööstuses. 

 
PricewaterhouseCoopers Advisors AS-il on põhjalikud nõustamiskogemused organisatsioonide efektiivsuse analüüsimise, protsesside ümberkorraldamise, riskide hindamise, muutuste juhtimise ning finantsjuhtimise vallas. Oleme teinud ulatuslikke projekte era- ja riigisektori ettevõtete ja asutuste digitaalseks reformimiseks. Tänu globaalsele võrgustikule on meie kasutuses ulatuslik valik PwC koostatud uuringuid ja metoodikaid, mida saame projektis parima tulemuse saavutamiseks kasutada. Kuna teeme koostööd teiste PwC ekspertidega nii Eestis kui maailmas, on meile kättesaadavad unikaalsed best practice-kogemused ja teadmised, mis aitavad projekti eesmärke saavutada. 


Proekspert AS lihtsustab Eesti suurimate ettevõtete äriprotsesside toimimist. Raditex OÜ on sõltumatu konsultatsioonifirma, mis teenindab tootmis- ja kaubandusettevõtteid. Ettevõttel on üle 10 aasta kogemuse, mis aitab tootmis- ja kaubandusettevõtetel parandada oma infosüsteeme. Aitame organisatsioone, kelle eesmärgiks on äriprotsesside parandamine ja täiustamine. Oleme ERP lahenduste sõltumatud eksperdid. 

Telia Eesti AS teostab tugisüsteemide integratsioonide ja lihtsustamise projekte: Näiteks pakume ettevõtetele IoT (Internet of Things - asjade internet) ühendusi üle erinevate tehnoloogiate, oleme nõu ja jõuga abiks digitaliseerimise projektides (toote/teenuse või protsessi digitaliseerimine) kasutades IoT tehnoloogiaid.


Tieto Estonia AS on IT-turul kogenud tegija: Eestis tegutseme alates 1994. aastast. Tänu meie rohketele kogemustele, väärtuslikule oskusteabele ja tugevale meeskonnale tahame ja julgeme oma klientide ees vastutada. 


Uptime OÜ on tegutsenud Eesti turul alates 1992. aastast. Pika tegevusajaloo jooksul on firma kogunud põhjaliku kogemustepagasi ning aidanud paljusid tööstusettevõtteid nende protsesside digitaliseerimisel. Uptime kliendiportfelli kuuluvad ABB, Stoneridge Electronics, Alexela, EAS ja paljud teised.

Mida ettevõttel toetuse saamiseks teha tuleb?  

Rohkem informatsiooni taotlemise kohta EAS-i veebilehelt.