Digilahenduste kasutuselevõtmine ettevõtetes

Tööstuskogemustega partnerid IKT-sektoris

Soovitame kasutada ettevõtteid, kellel on lisaks konsulteerimise kogemusele ka tööstusettevõtetes IT-projektide elluviimise ja tehnoloogiate rakendamise kogemus. Eesti IKT klastri ettevõtted (tähestiku järjekorras), kes omavad kogemusi tööstusvaldkondade projektide teostamisel: 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-bcs-itera-as.png

BCS Itera AS on üks Baltikumi suurimaid majandustarkvara ja ärianalüüsi lahendusi pakkuv Microsofti partner, kelle klientideks on paljud oma valdkonna juhtivad ettevõtted: Suudame lahendada ka kõige keerukamad väljakutsed, sidudes lahenduse klientidega, tarnijatega, riiklike süsteemidega kui ka robotite ja masinatega. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-flowit-estonia-ou.png

Flowit Estonia OÜ on automatiseerinud ja digitaliseerinud protsesse nii tööstus- kui ka teenusettevõtetes. Läbi selle omame väga head ülevaadet sellest, mida on selles valdkonnas mõistlik teha ja mida mitte. Meil on reaalse tootmisjuhtimise kogemusega inimesed, kes suudavad ülemineku digitaalsesse maailma ellu viia tootmisettevõtele arusaadavalt ja lihtsalt. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-fujitsu-estonia-as.png

Fujitsu Estonia AS viib teie ettevõttes läbi digiauditi, et anda selge ülevaade hetkeolukorrast ja võimalikest arengusuundadest. Digiauditi tulemusena on teil teekaart, mille abil järgnevad investeeringud teha kõige otstarbekamalt, pidades silmas tootlikkuse ja kasumlikkuse kasvatamist. Otsime koos üles arengukohad – need ei pruugi alati olla seal, kus arvatakse! 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-helmes-as.png

Helmes AS mõtleb ettevõtetega kaasa, kuidas hõlpsamini saavutada ärilisi eesmärke: Selleks analüüsime ettevõtte tegevust ning koostame üheskoos kliendiga tegevuskava. Tule ja kasuta meie ekspertide pikaajalist kogemust tööstuses. 

Leanest

Leanest OÜ tegevusvaldkonnad saab jagada kolme suuremasse kategooriasse: tootmise optimeerimislahendused (IME 5.0, MES), tööjõu planeerimislahendused (Stafflogic, Staffic) ning AI-põhised automatiseeritud kvaliteedikontrollilahendused tootmises (puidutööstus, jm). Leanest on 2016. aastal loodud Eesti IT-ettevõte, mille asutajateks on pikaajalise arendus- ja IT valdkonna kogemusega meeskonna liikmed. Ettevõtte kliendid tegutsevad väga erinevates sektorites, nagu tööstus, tootmine, jaemüük, pangandus, turvateenused jpm.

Mobi Lab OÜ üle 20-aastase kogemusega digitoodete disaini- ja arendusagentuur. Meie missioon on muuta tehnoloogia lihtsasti kättesaadavaks mobiilsetele kasutajatele. Tööstussektori ettevõtetel aitame kasvatada efektiivsust disainides ja arendades kasutajaliideseid mobiilsetele töökohtadele. Mobi Lab on teinud koostööd rahvusvaheliste ettevõtetega nagu Microsoft, Ericsson ja paljud teised.

OIXIO Group alustas jaanuaris 2024, kui Baltikumis tuntud IT-ettevõtted Columbus Eesti, Columbus Leedu ja OIXIO koondus üheks grupiks, mil emafirma järgi nimeks OIXIO. IT-terviklahenduste ettevõte pakub diginõustamise, IT infrastruktuuri, protsesside automatiseerimise ja küberturbe teenuseid. Seniste sõsarettevõtete poolt ühise OIXIO grupi moodustamine võimaldab läheneda äri digitaliseerimisele täiesti unikaalsel moel. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-proekspert-as.png

Proekspert AS lihtsustab Eesti suurimate ettevõtete äriprotsesside toimimist. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on digidiagnostika-raditex.png

Raditex OÜ on sõltumatu konsultatsioonifirma, mis teenindab tootmis- ja kaubandusettevõtteid. Ettevõttel on üle 10 aasta kogemuse, mis aitab tootmis- ja kaubandusettevõtetel parandada oma infosüsteeme. Aitame organisatsioone, kelle eesmärgiks on äriprotsesside parandamine ja täiustamine. Oleme ERP lahenduste sõltumatud eksperdid. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-rocksoft-ou.png

Rocksoft OÜ on enam kui 10-aastase kogemusega Oracle’i kuldpartner ja Monitor ERP ametlik esindaja Eestis, kes pakub nõustamis- ja juurutusteenuseid ERP valdkonnas. Ettevõte on keskendunud väärtuse loomisele kliendi tootmis- ja ärikeskkonnas. Tuginedes meeskonna tugevale tootmise taustale, analüüsime ettevõtete protsesse ja pakume digitaliseerimise lahendusi, alustades visioonist ja meiepoolsest analüüsist kuni reaalse tegevuskava ja projektijuhtimiseni.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-telia-eesti-as.png

Telia Eesti AS teostab tugisüsteemide integratsioonide ja lihtsustamise projekte: Näiteks pakume ettevõtetele IoT (Internet of Things – asjade internet) ühendusi üle erinevate tehnoloogiate, oleme nõu ja jõuga abiks digitaliseerimise projektides (toote/teenuse või protsessi digitaliseerimine) kasutades IoT tehnoloogiaid.

Inspiratsiooniks: edulood ja koolitused

ITL ning Eesti Tööandjate Keskliit korraldasid koostöös 4-osalise seminaride sarja „Ettevõtte praktiline digiteekond“, kuhu oodati ettevõtete juhte, kes soovivad viia tootmise või teenuste osutamise digitehnoloogiate abil järgmisele tasemele. Videod praktiliste edulugudega ettevõtetelt:

Tallinna Ettevõtluskeskus koostöös ITL-iga on välja töötanud 8-osalise koolitussarja “Digitaliseerimise kiirkursused”, milles keskendutakse digitaliseerimise erinevatele osadele.

Tööstuse digitaliseerimise edulood Eesti ettevõtete näitel, Läänemere riikide projekti DIGINNO raames kogutud edulood lähiriikidest.

DIGINNO projekti toel valminud Digiküpsuse hindamise küsimustik (rakendus asub EAS-i kodulehel) aitab mõõta ettevõtet kümnes ärivaldkonnas.

EAS on loonud veebilehe Tark tööstus, kus jagatakse infot digitaliseerimise toetuste ning teenuste kohta.