Digilahenduste kasutuselevõtmine ettevõtetes

Tööstuskogemustega partnerid IKT-sektoris

Soovitame kasutada ettevõtteid, kellel on lisaks konsulteerimise kogemusele ka tööstusettevõtetes IT-projektide elluviimise ja tehnoloogiate rakendamise kogemus.

Eesti IKT klastri ettevõtted (tähestiku järjekorras), kes omavad kogemusi tööstusvaldkondade projektide teostamisel: 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-bcs-itera-as.png

BCS Itera AS on üks Baltikumi suurimaid majandustarkvara ja ärianalüüsi lahendusi pakkuv Microsofti partner, kelle klientideks on paljud oma valdkonna juhtivad ettevõtted: Suudame lahendada ka kõige keerukamad väljakutsed, sidudes lahenduse klientidega, tarnijatega, riiklike süsteemidega kui ka robotite ja masinatega. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-columbus-eesti-as.png

Columbus Eesti AS on üle 5 aasta Eesti juhtivatele ettevõtetele digidiagnostikat läbi viinud. Ettevõttes töötab eraldiseisev meeskond digitaliseerimiseksperte, kes keskenduvad vaid digidiagnostikate läbiviimisele, digivisioonide ja -arengukavade loomisele ning nende plaanide elluviimisele. Digidiagnostikat viiakse läbi rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikate alusel vaid ühe eesmärgi nimel – kuidas luua ettevõttele ärikasu. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-evocon-ou.png

Evocon OÜ võimaldab visualiseerida tootmisprotsessi, tuvastada selle kitsaskohti ning saada reaalajas ülevaate vahetuste efektiivsust. Süsteemi kasutamisest saadud teadmised ning andmed aitavad tõsta masinate efektiivsust, vähendada seisakutele kulunud aega ning leida võimalusi parendustegevusteks. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-flowit-estonia-ou.png

Flowit Estonia OÜ on automatiseerinud ja digitaliseerinud protsesse nii tööstus- kui ka teenusettevõtetes. Läbi selle omame väga head ülevaadet sellest, mida on selles valdkonnas mõistlik teha ja mida mitte. Meil on reaalse tootmisjuhtimise kogemusega inimesed, kes suudavad ülemineku digitaalsesse maailma ellu viia tootmisettevõtele arusaadavalt ja lihtsalt. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-fujitsu-estonia-as.png

Fujitsu Estonia AS viib teie ettevõttes läbi digiauditi, et anda selge ülevaade hetkeolukorrast ja võimalikest arengusuundadest. Digiauditi tulemusena on teil teekaart, mille abil järgnevad investeeringud teha kõige otstarbekamalt, pidades silmas tootlikkuse ja kasumlikkuse kasvatamist. Otsime koos üles arengukohad – need ei pruugi alati olla seal, kus arvatakse! 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-helmes-as.png

Helmes AS mõtleb ettevõtetega kaasa, kuidas hõlpsamini saavutada ärilisi eesmärke: Selleks analüüsime ettevõtte tegevust ning koostame üheskoos kliendiga tegevuskava. Tule ja kasuta meie ekspertide pikaajalist kogemust tööstuses. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-proekspert-as.png

Proekspert AS lihtsustab Eesti suurimate ettevõtete äriprotsesside toimimist. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on digidiagnostika-raditex.png

Raditex OÜ on sõltumatu konsultatsioonifirma, mis teenindab tootmis- ja kaubandusettevõtteid. Ettevõttel on üle 10 aasta kogemuse, mis aitab tootmis- ja kaubandusettevõtetel parandada oma infosüsteeme. Aitame organisatsioone, kelle eesmärgiks on äriprotsesside parandamine ja täiustamine. Oleme ERP lahenduste sõltumatud eksperdid. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-rocksoft-ou.png

Rocksoft OÜ on enam kui 10-aastase kogemusega Oracle’i kuldpartner ja Monitor ERP ametlik esindaja Eestis, kes pakub nõustamis- ja juurutusteenuseid ERP valdkonnas. Ettevõte on keskendunud väärtuse loomisele kliendi tootmis- ja ärikeskkonnas. Tuginedes meeskonna tugevale tootmise taustale, analüüsime ettevõtete protsesse ja pakume digitaliseerimise lahendusi, alustades visioonist ja meiepoolsest analüüsist kuni reaalse tegevuskava ja projektijuhtimiseni.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-telia-eesti-as.png

Telia Eesti AS teostab tugisüsteemide integratsioonide ja lihtsustamise projekte: Näiteks pakume ettevõtetele IoT (Internet of Things – asjade internet) ühendusi üle erinevate tehnoloogiate, oleme nõu ja jõuga abiks digitaliseerimise projektides (toote/teenuse või protsessi digitaliseerimine) kasutades IoT tehnoloogiaid.

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on tietoevry-1024x918.png

TietoEVRY, Tieto Estonia AS on IT-turul kogenud tegija: Eestis tegutseme alates 1994. aastast. Tänu meie rohketele kogemustele, väärtuslikule oskusteabele ja tugevale meeskonnale tahame ja julgeme oma klientide ees vastutada. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on liige-uptime-ou.png

Uptime OÜ on tegutsenud Eesti turul alates 1992. aastast. Pika tegevusajaloo jooksul on firma kogunud põhjaliku kogemustepagasi ning aidanud paljusid tööstusettevõtteid nende protsesside digitaliseerimisel. Uptime kliendiportfelli kuuluvad ABB, Stoneridge Electronics, Alexela, EAS ja paljud teised.