Eesti IKT klaster

Eesti IKT Klaster on IKT-sektori ettevõtete rahvusvaheliselt tunnustatud koostöövõrgustik ja tugi äri arendamiseks.  

Meie visiooniks on aidata riikidel ja organisatsioonidel jõuda maailmatasemel digitaalsete ühiskondadeni. 
Mis me teeme: 

  • pakume neutraalset platvormi tavaäris konkurentidena tegutsevatele ettevõtetele ühisturunduseks ja äri arendamiseks,   
  • suurendame IKT-ettevõtete müügitulu läbi koostöö teiste valdkondadega ning innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise erinevate pilootprojektide käigus;  
  • oleme rahvusvaheline müügiorganisatsioon, nn one-stop shop – vahendame kontakte õigete äripartneriteni jõudmiseks rahvusvahelistel sihtturgudel; 
  • tõstame Eesti kui „IT päritolumaa“ tuntust ja toetame klastri partnerite eksporti;  
  • arendame IKT-ettevõtete ekspordi- ja innovatsioonialaseid kompetentse.  

Eesti IKT klastri partnerite lahendused leiab e-estoniax.com.  

Eesti IKT klaster on tunnustatud rahvusvahelise kuldmärgisega, hindajaks organisatsioon ESCA.  

Klastriga liitumiseks võta ühendust