Arendusnõuniku ametikoht

Projekti nimi: Arendusnõunike ametikohtade toetamine erialaliitudes
Projekti eesmärk: toetuse andmine partneri arendusnõuniku ametikohaga seotud kulude katmiseks.

Projekti periood: 01.10.2020- 31.12.2022, pikendatud kuni 30.04.2023
Projekti eelarve: 67 500 EUR

Projekti tegevuste elluviimist toetab: Eesti Teadusagentuur RITA programmi raames Euroopa Regionaalarengu Fondist