Arendusnõuniku ametikoht

Projekti nimi: Arendusnõunike ametikohtade toetamine erialaliitudes
Projekti eesmärk: toetuse andmine partneri arendusnõuniku ametikohaga seotud kulude katmiseks.

Projekti periood: 01.10.2020- 31.12.2022
Projekti eelarve: 67 500 EUR

Projekti tegevuste elluviimist toetab: Eesti Teadusagentuur RITA programmi raames Euroopa Regionaalarengu Fondist

Mart TootsARENDUSNÕUNIK+372 5649 9651