e-riigi koolitused

Projekti nimi: e-riigi teemalised koolitused Vahemere riikides
Projekti eesmärk: tutvustada e-valitsuse lahendusi, et anda Vahemere Liidu osalejatele tõeline e-valitsemise kasutajakogemus; e-valitsemise parimate tavade levitamine hea valitsemistava, demokraatia, inimõiguste austamise, õigluse ja õigusriigi põhimõtete edendamiseks Vahemere Liidu liikmesriikides ning tulevaste skaleeritavate tegevuste kindlakstegemine Vahemere Liidu liikmesriikide jaoks arenenud digitaalsete ühiskondade loomiseks.

Projekti periood: 1.08.2023-29.02.2024
Projekti kogueelarve: 120 939 EUR

Projekti tegevuste elluviimist toetab: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Jana SilaškovaRahvusvahelistumise juht, e-riik+372 617 7145+372 5340 5200