e-valitsemise tehnoloogiad


Projekti nimi: e-valitsemise tehnoloogiate rakendamise toetamine arenguriikides 2021-2023

Projekti eesmärk: toetada sihtriikides (Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene; Aafrika Liidu arenguabikõlblikud riigid, Ladina-ja Lõuna-Ameerika arenguabikõlbulikud riigid) demokraatia ja majanduse arengut läbi kasusaajate digitaalsete oskuste pädevuste ja e-valitsemise alaste kompetentside tõstmise. Projekti käigus viiakse läbi e-valitsemise tehnoloogiaid tutvustavaid e-koolituse tsükleid, praktilisi programme Eestis või nõustamisvisiite arenguriikides koos reaalsete pilootprojektide ja/või demolahenduste esitlemisega, testimisega.
Projekti raames tutvustatakse ka Eesti ettevõttele IKT-alaseid koostöövõimalusi arenguriikidega eesmärgiga arendada majandussuhteid ning aidata kaasa nende piirkondade arengule.

Projekti periood: 01.10.2021-30.09.2023, pikendatud kuni 31.12.2023
Projekti eelarve: 350 000 EUR

Projekti tegevuste elluviimist toetab: ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Jana SilaškovaRahvusvahelistumise juht, e-riik+372 617 7145+372 5340 5200