Eesti IKT klaster 2012-2015

Projekti nimi: Eesti IKT klaster II
Projekti eesmärk ja põhitegevused: toetada IKT ettevõtete ja teiste majandusvaldkondade ülest koostööd. Seeläbi sooviti aidata kaasa uute lahenduste, toodete tekkimisele ja ettevõtete konkurentsivõime tugevnemisele rahvusvahelisel turul.

Projekti periood: 1.02.2012-31.12.2014
Projekti eelarve: 650 000 EUR
Partnerid: Aktors OÜ, Baltic Computer Syctems AS, BCS Itera AS, Columbus IT Partner Eesti AS, Cross Borders Trust Services OÜ, Datel AS, Eesti Energia AS, Elion Ettevõtted AS, Elisa Eesti AS, Ericsson Eesti AS, Fabulonia OÜ, Fujitsu Services AS, Itella Information AS, Levira AS, Microsoft Estonia OÜ, Net Group OÜ, Regio AS, Sertifitseerimiskeskus AS, Smartlink OÜ, Tallinna Teaduspark Tehnopol SA, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Technopolis Ülemiste AS, Tieto Estonia AS, Webmedia Group AS

Projekti tegevuste elluviimist toetas: EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist, kaasrahastas Tallinna linn.