Eesti IKT klaster 2015-2018

Projekti nimi: Eesti IKT klaster III
Projekti eesmärk: Eesti IKT Klaster on IT ja telekommunikatsiooni ettevõtteid koondav koostööplatvorm, mille eesmärgiks on olla nutikate toodete arendaja ja maailmas tunnustatud IKT-lahenduste looja. Oma tegevustega soovib klaster aidata kaasa uute lahenduste ja toodete tekkimisele ning ettevõtete konkurentsivõime tugevnemisele rahvusvahelisel turul. Eesmärgi saavutamiseks tegutsetakse kolmes peamises valdkonnas, milleks on rahvusvahelistumine, inimesed ja kompetentsid ning koostöö ja innovatsioon.

Projekti periood: 1.09.2015-28.02.2018
Projekti kogueelarve: 850 000 EUR
Projekti partnerid: Aktors AS, BCS Itera AS, Columbus Eesti AS, Consulting Software OÜ, Cross Borders Trust Services OÜ, Cybernetica AS, Datel AS, Ecofleet Eesti OÜ, Eesti Telekom AS, eKool AS, Elisa Eesti AS, Ericsson Eesti AS, Fujitsu Estonia AS, Goswift OÜ, Guardtime AS, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA), Helmes AS, Levira AS, Mainor Ülemiste AS, Microsoft Estonia OÜ, Net Group OÜ, Nortal AS, Proekspert AS, Protex Balti AS, Regio AS, Sertifitseerimiskeskus AS, Tallinna Teaduspark Tehnopol Sihtasutus, Tallinna Tehnikaülikool, Technopolis Ülemiste AS, Tieto Estonia AS

Projekti tegevuste elluviimist toetas: EAS EL Regionaalarengu Fondist

Doris PõldEESTI IKT KLASTRI JUHT; TÖÖSTUSE ALAMKLASTER617 7145511 4411