HUPMOBILE

Projekti nimi: Holistic Urban and Peri-urban Mobility
Projekti eesmärk: pakkuda terviklikku lähenemisviisi integreeritud, jätkusuutlike liikuvuslahenduste kavandamisele, rakendamisele, optimeerimisele ja haldamisele Läänemere sadamalinnades.
Liikuvus hõlmab selles kontekstis nii inimesi kui ka kaupu (st kaubavedu, kaubalogistika ja kohaletoimetamine). Konkreetsed näited käsitletavatest uuendustest on keskkonnasäästlikum linnalogistika ning kauba- ja reisijaliikluse kombinatsioonid, intelligentsete liiklussüsteemide põhised teenused, sidusrühmade osalemise tööriistad ning uued vahendid transpordi liikuvuse juhtimiseks ja Mobility as-a-Service (MaaS).

Projekti periood: 01.01.2019-30.06.2021
ülemaailmsest Covid-19 kriisist tulenevalt pikendati projekti kuni 31.12.2021
Projekti eelarve: 1 957 971 EUR
Projekti partnerid: juhtpartner Aalto University, Free and Hanseatic City of Hamburg / District of Altona, Riia linn, Tallinn, Turku, Royal Institute of Technology of Sweden, ITL Digital Lab, Union of the Baltic Cities – Sustainable Cities Commission

Projekti tegevuste elluviimist toetab: Interreg Läänemere programm
Projekti lisainfo: www.hupmobile-project.eu
Projekti kontakt: Ralf-Martin Soe, ralf-martin.soe@itl.ee