ICT Meta Cluster

Projekti nimi: ICT Meta Cluster
Projekti eesmärk: luua võrgustik, mis pakub info- ja sidetehnoloogiale orienteeritud Eesti, Lätis ja Rootsi VKE ettevõtetele võimaluse minna kolmandate riikide turgudele esmakordselt oma toodete ja teenustega või laiendada müüki.

Projekti periood: 1.09.2015-28.02.2019
Projekti kogueelarve: 1 814 790 EUR
Projekti partnerid: Fiber Optic Valley, Acreo Rootsi IKT, Läti IT klaster

Projekti tegevuste elluviimist toetas: Interreg Kesk-Läänemere Regiooni Programm

Maarja RannamaITS Estonia võrgustiku juht617 71455558 2672