IoB seemnerahastus

Projekti nimi: Internet of Business
Projekti eesmärk: arendada välja Internet of Business (IoB) platvorm äritehingute usaldusväärseks toimimiseks nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt erinevate osapoolte vahel ning kaasata väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d) IoB platvormi testimisse. IoB projekti eesmärgiks on näidata, et reaalaja majanduseks vajalik tehnoloogiline valmidus erinevates Euroopa riikides juba eksisteerib, kuid vajab automatiseeritud ja digitaliseeritud majanduse loomiseks ja toimimiseks erinevate süsteemide ühendamist.

Projekti periood: 1.04.2016 – 31.04.2017
Projekti eelarve: 50 000 EUR
Projekti partnerid: Soome Tehnoloogiatööstuste Föderatsioon, Läti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (LIKTA)

Projekti tegevuste elluviimist toetab: European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) Seed Money Facility 2016-2017.
Projekti kontakt: Sirli Heinsoo, sirli.heinsoo@gmail.com