Koostööspikker

Eesti IKT klastri raames valmis KOOSTÖÖSPIKKER, mille eesmärgiks on aidata inimestel oma hea mõtte teostamisel edasi
liikuda.
Klastripartnerid usuvad sellesse, et kõige toredamad, huvitavamad ja uuenduslikumad asjad sünnivad siis, kui kokku saavad inimesed erinevatest eluvaldkondadest. Seepärast on koostöö teiste valdkondadega üks meie klastri alustalasid.

Koostööspikrist leiad nii inspiratsiooni edukalt käimalükatud algatuste näol kui ka juhiseid, kuidas ise sama kaugele jõuda.