Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkond

Projekti nimi: Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkonna loomine
Projekti eesmärk: luua reaalse tootmisettevõtte baasil tööstuses digitaalsete tehnoloogiate integreeritud rakendamist eksponeeriv demokeskkond, mis tõstab ettevõtete teadlikkust digitaliseerimise kasuteguritest ning toetab Eesti tööstusettevõtete efektiivsuse tõusu läbi digitaalseerimise kasvu.

Projekti periood: 01.01.2017-31.12.2017
Projekti kogueelarve: 71 600 EUR
Projekti partnerid: Eesti Masinatööstuse Liit, Hyrles OÜ

Projekti tegevuste elluviimist toetas: EAS EL Regioanaalarengu Fondist

Doris PõldEESTI IKT KLASTRI JUHT; TÖÖSTUSE ALAMKLASTER617 7145511 4411