Valdkondade ülene tootearendus

Projekti nimi: Valdkondade ülese tootearenduse soodustamine 
Projekti eesmärk: töötada välja teenused IKT-valdkonna ettevõtetele (VKE-d), et aidata neil tooteid ja teenuseid arendada; viia läbi töötoad koos strateegiliselt oluliste sektoritega, eesmärgiga ühiseid tooteid ja teenuseid arendada; töötada välja vähemalt 3 tooteideed (Proof-of-Concept), millega IKT-ettevõtted võiksid koostöös teise valdkonna ettevõttega edasi minna .

Projekti periood: 01.08.2017 – 30.11.2018 

Projekti tegevuste elluviimist toetas: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist

Doris PõldEESTI IKT KLASTRI JUHT; TÖÖSTUSE ALAMKLASTER617 7145511 4411