Hea tava turvalise kontori pakkumisel

Kontori pinna pakkumisel hoolitseme Üürniku vara säilimise eest, sh varadele ligipääsu piiramise eest läbi tehnovõrkude/taristu teenuste. Selle juures rakendame järgmisi põhimõtteid: 

Juhitud turvalisus

Meil on ettevõttes teenuse turvalisuse eest vastutav roll ning kõiki teenusega seotud isikud meie poolel hoitakse regulaarselt kursis nii levinumate turvanõrkustega kui ka vastumeetmetega.   

Läbipaistev  

 • Kohtvõrgu pakkumisel tagame, et sisevõrgu juhe ei asu mitte üüripinnal krüpteerimata ja/või ilma üürniku teadmata. 
 • Oleme kliendiga kokku leppinud tingimused, kuidas toimub Üürniku ruumidesse sisenemine üürileandja ja/või meie allhankepartnerite poolt (elektrikud, tuleohutuse kontroll jms). 
 • Üüripinnale ligipääsuks kasutatavate elektrooniliste lukkude juures tagame:
  • Kasutuse logide tekkumise ja säilumise 
  • Üürnikule logidele ligipääsu 
  • Lukkude tehnoloogia turvalisuse (mitte kopeeritavus, unikaalsus võtmetes) 
 • Füüsiliste võtmete koopiate osas, mis ei ole üürniku käes, on olemas range kontroll ja kasutuslogi. 
 • Videovalve salvestiste säilitamine on rangelt reguleeritud ja kliendile teavitatud, salvestiste kasutus on logitud ja selle logi sisu kohta saab klient esitada päringuid. 

Vastutustundlik

Hoolitseme selle eest, et me teaksime oma klientide soove ja vajadusi andmeturbe osas ning pakume omalt poolt välja sellele vastavad lahendused. 


Ettevõtted, kes on liitunud turvalise kontori pakkumise hea tavaga: