Hea tava turvalise meiliteenuse pakkumisel 

Juhitud turvalisus 

 • Meil on ettevõttes teenuse turvalisuse eest vastutav roll ning kõiki teenusega seotud isikuid meie poolel hoitakse regulaarselt kursis nii levinumate turvanõrkustega kui ka vastumeetmetega;   
 • Hoiame ennast kursis avastatud turvanõrkustega, et võimalikult kiiresti reageerida ning planeerida paikamistegevused;  
 • Meie meiliteenuse tehnoloogilises keskkonnas kasutatavad teenuskontod on eraldatud/eraldiseisvad (puudub ristkasutus), vähendades seeläbi ühe teenuskonto kompromiteerimisel võimaliku turvasündmuse mõju; 
 • Teenuskontodel on alati võimalusel mitmikautentimine (MFA) sisse lülitatud ja kohustuslik. 

Ajakohane 

 • Uuendame/turvapaikame meiliteenusega seotud komponente nii regulaarselt kui ka  vajaduspõhiselt. Vajaduspõhise uuenduse kriitilisuse hindamisel lähtume antud turvanõrkuse mõjust just kliendi vaates.  

Ennetav 

 • Tagame meiliteenuse taastamisvõimekuse varukoopialt, mis asub teenusest eraldi võrgus ja eraldi riistvaral;
 • Tagame meiliteenuse logide säilimise ja kättesaadavuse vastavalt kliendiga kokkulepitud tingimustel ja mahus;  
 • Teostame kliendile saadetavate meilide tuvastamist üldlevinud viiruste, rämpsposti ning õngitsuskirjade osas;  
 • Rakendame kliendi postkastide mahupiirangute täitumise eelhoiatused, teavitamaks kliente varakult ja vältides seega meiliteenuse seiskumist;  
 • Kasutame tehnoloogiaid, mis aitavad vältida kliendi poolt saadetavate meilide märkimist rämpspostiks; 
 • Vaikimisi seadistuses on välistatud kliendi nimel e-kirjade saatmine välise osapoole poolt. 

Selgitame meiliteenuse turvalisusega seotud aspekte kliendile ega eelda, et nad oskavad seda ise küsida. 

 • Soovitame kliendil loobuda riskantsest funktsionaalsusest, mis ohustab turvalisust ja aitame leida alternatiivsed lahendused; 
 • Teavitame klienti tema poolt valitud tehnoloogia piirangutest ja võimalikest turvariskidest;  
 • Lepime kokku vastutused turvasündmuste ennetamiseks ja lahendamiseks. 

Ettevõtted, kes on liitunud turvalise meiliteenuse pakkumise hea tavaga: