Hea tava turvalise tarkvara arendamisel

Meie tarkvara turvalisuse tagamise strateegia on:

 • juhitud – sisaldab eesmärgipõhiseid ning koordineeritud tegevusi,
 • integreeritud – on osa tarkvaraarenduse protsessidest ja metoodikatest,
 • arenev – lähtub kaasaegsetest teadmistest,
 • vastutustundlik – tagab, et riskid on klientidele regulaarselt tõstatatud.

Täpsemalt tähendab see arendusettevõtte seisukohast:

 • Arvestame, et tarkvara turvaliselt arendamine vajab eraldi juhtimist.
  • Igas tarkvaraprojektis on turvalisusele keskenduv roll, kes tagab  piisava tähelepanu heade turvapraktikate järgimisele projekti kestel ning loob eelduse rakendamise järjepidevusele pärast projekt lõppu.
  • Meil on turvalisuse kui eraldi kompetentsi eest vastutaja, kes tagab organisatsiooni turvateadmiste piisava taseme.
 • Integreerime turvalisuse tagamise oma protsessidesse.
  • Teadvustame, et ühekordne audit või läbistustestimine ei anna ajas püsivat tulemust, mistõttu on turvalisust taas vaja valideerida süsteemide muutuste korral ja regulaarselt tarneahela rünnete riski maandamiseks.
  • Automatiseerime tarkvara turvalisuse tagamise, rakendades tarkvara ehitusprotsessides (CI) automaatteste, koodianalüsaatoreid ja muid levinud vahendeid.
  • Teadvustame, et üks suurimaid turvariske on funktsionaalsus, mida tegelikult ei ole vaja. Väldime ebavajaliku keerukuse loomist, ülepingutatud tehnoloogia ja ebamõistlike töövahendite kasutamist.
 • Järgime kasutatavate programmeerimiskeelte, -raamistike, -keskkondade turvalise arendamise ja kasutamise juhendeid ning parimaid praktikaid, ning arendame oma oskuseid pidevalt edasi.
  • Hoolitseme selle eest, et kõik meie töötajad läbivad regulaarselt turvalisuse tagamisega seotud koolitusi, mis vastavad nende rollile ja vastutusalale.
  • Kasutame kaasaegseid tehnoloogiaid, mis arenevad ajas jätkuvalt edasi.
  • Hoiame end kursis küberturvalisuse valdkonna trendide ja riskidega ning kohandame vastavalt oma süsteeme, protsesse ja metoodikaid.
 • Selgitame turvalisusega seotud aspekte kliendile ega eelda, et nad oskavad seda ise küsida.
  • Soovitame kliendil loobuda riskantsest funktsionaalsusest, mis ohustab turvalisust ja aitame leida alternatiivsed lahendused.
  • Kirjeldame kliendile selgelt ning üheselt  tarkvaralise lahendusega kaasnevaid olulisi riske ning nende ilmnemise võimalikke tagajärgi.
  • Oluliste intsidentide korral reageerime otsekohe. Teavitame nii klienti kui ka CERT-EE-d.

Ettevõtted, kes on liitunud turvalise tarkvara arendamise hea tavaga: