Klastri kontakt

Doris Põld
Doris Põld EESTI IKT KLASTRI JUHT; TÖÖSTUSE ALAMKLASTER 617 7145 511 4411 doris.pold@itl.ee
Lili Kuusk
Lili Kuusk Nutika liikuvuse valdkonna juht ITS Estonia 6177 145 5854 2008 lili.kuusk@itl.ee
Jana Silaškova
Jana Silaškova Rahvusvahelistumise juht, e-riik 617 7145 5340 5200 jana.silaskova@itl.ee
Kristi Semidor
Kristi Semidor KOMMUNIKATSIOONIJUHT 617 7145 554 5577 kristi.semidor@itl.ee