Lehele

Eesti majandus on koostööle orienteeritud maailma agiilseim uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendaja ja ka selle kogemuse eksportija. Nutikas ja julge majandus toetub kolmele alustalale, milleks on nutikad tooted ehk „Eesti toode 4.0“, kõrge väärtusega tootmisahelates osalemine ning reaalaja majandus.

Et jõuaksime majanduse digitaliseerimisel järgmisele tasemele, on oluline luua tingimused ettevõtete arenemiseks ning teha tõhusalt koostööd uuenduslike toodete teenustamise ja ekspordi valdkondades.

Innovatsiooni toetamiseks ettevõtetes tuleb Eestis leida ühisosa T&A toetusmeetmete kasutamiseks.

Eesmärk on, et Eesti ettevõtted jõuavad toodete arengus uuele tasemele, lisandväärtuse kasv toimub läbi teenustamise; tootestamise laiendamisega on võimalik olemasolevate tehnoloogiliste lahenduste kasutamist moduleerida ehk teadustegevus muutub rakenduslikumaks. Riik peab astuma julge sammu ning välja valima 3-4 eelistatud valdkonda, kus Eestil on potentsiaali eristuda, ning nendele ka fookuse seadma. 

Ettevõtete T&A toetamiseks moodustatud ITL-i innovatsiooni töörühma eesmärk on innovatsiooni fookusteemade leidmine, kõrgkoolide ja ettevõtete huvide kokkuviimine, rahvusvahelistesse innovatsioonivõrgustikesse kaasumine, koostööformaatide kokkuleppimine ja T&A mõõdikute ülevaatamine. Koostöös teiste erialaliitudega ühisosa otsimine Horizon Europe 2021-2027 toetusmeetme maksimaalseks kasutamiseks.