Segakoori saavutused läbi aegade

2022. aastal juunis etendas ITL Segakoor Kultuurikeskuses Kaja kahel korral oma uudismuusikali „Maailma parim laulukoor“. Kolmanda etenduse raames tähistati koos ITL perega tagantjärele ITL-i 20. ja ITL Segakoori 10. juubelit, mis Covid pandeemia tõttu edasi olid lükkunud. Juuni alguses esitles koor oma uut lustakat lauluvideot Olav Ehala loost „Laul inimlikkusest“.
Detsembri alguses toimus Tallinnas Eesti Metodisti kirikus Martin Palmeri missa “Misa a Buenos Aires“ edukas Eesti esmaesitlus koos projektiorkestri „Ventum“, solist Maarja Purga, bandoneoni virtuoosi Kaspar Uljase, „Vanalinna segakoori“, kammerkoori „Kuule“ (Soome) lauljatega. Sama kontserdi raames esitati ühiselt ka Urmas  Sisaski „Näärioratooriumi“.

2021. aastal novembris tuli ITL Segakoor Tallinna Rahvusraamatukogu suures saalis esmakordselt lavale
uudismuusikaaliga „Maailma parim laulukoor“,  mille tekstiautor oli Aapo Ilves, helilooja Priit Pajusaar ning lavastaja tekstiseadja Saima Kallionsivu.
Muusikalis lõi kaasa näitleja Grete Konksi. Covid pandeemia tõttu jäid kooril ära J. Rutter missa “Mass of the Children“ ettekandmine koos Läti, Soome ja Eesti sõpruskooridega ning muud avalikud jõuluesinemised.

2020. aastal tähistas ITL Segakoor oma 10. tegutsemisaastat ja sellega seoses oli kooril kavas arvukalt toredaid esinemisi ja ettevõtmisi, mida varjuts Covid pandeemia. Sinna mahtusid mängufilmi „Krati“ lõpuvõtetel koori kaasalöömine ja juubelikontsert koos „Muinastulede öö“ tulede süütamistseremooniaga Prangli saarel 29. augustil.
Covid pandeemia tõttu oli koor sunnitud harjutama virutaalselt Zoomi keskkonnas ning jõuluesinemised jäid seetõttu ära.

2019. aastal läbis ITL Segakoor läbis edukalt 150 juubeliaasta laulupeo ja XXVII üldlaulupeo „Minu arm“ proovid ja kohustuslikud kvalifikatsiooniesinemised ning võttis juba teist korda osa 6.-7. juulil toimunud üldlaulupeol.
Möödunud aastasse jäi palju muudki põnevat: J. Brahms “Ein Deutsches Requiem” esinemine juunis Alexela Kontserdimajas koos Berkeley Community Chorus (USA), Pärnu linna orkestri ja TTÜ Kammerkooriga Alexela Kontserdimajas, mängufilmi „Krati“ võtetel kaasalöömine, admiral Bellingshausen Antarktikasse lähetamine, esinemine augustis Vaba Rahva Laulupeol Pärnus ning detsembris Ülemiste parkimismaja avamisel.
Aasta lõpus detsembril anti tasuta jõulukontserdid Alppila kirikus Helisingis koos segakooriga “Siller” ning 4. advendil EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus koos Suurupi naiskooriga „Meretule“.

2018. aasta jaanuaris andis koor koos Soome sõprus segakooriga “Cantica” kolmekuningapäeval kontserdi Nurmijärvi kirikus Soomes.
Aprillis võttis koor osa Eesti Kammerkooride Festivalist Tartus ja augustis Vaba Rahva Laulu kontserdist Paides. Septembris oli koori selle aasta suuremaks väljakutseks osalemine rahvusvahelisel  koorifestival ja võistulaulmine Korfu saarel, Kreekas, kus tuldi tagasi hõbediplomiga.

2017. aasta mais andis koor koos segakooriga “Cantica” Soomest tasuta avaliku kevadkontserdi EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus ja samuti esineti Rannarahva Muuseumis Viimsis.
Augustis esines koor koos Kaire Vilgatsiga Kaarma Öölaulupeol (pildigalerii Saarte Hääl veebiväljaandes). Septembris osales segakoor järjekordsel rahvusvahelisel koorifestivalil workshopil „ON STAGE in Lisbon 2017“, Lissabonis, Portugalis.
Festivali raames esineti eraldi ja ühiselt koos festivalil osalenud teiste riikide kooridega kolmes erinevas suurejoonelises Lissaboni vanalinna kirikus ning lisaks avalike lühikontsertidega Lissaboni kesklinnas. Portugali festivali jaoks aitas Veljo Tormise rahvuslikele lugudele tantsusammud seada tunnustatud tantsupedagoog Märt Agu.

2016. aasta aprillis andis koor koos Naiskooriga “Noodimurdjad” tasuta avaliku kevadkontserdi EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
Mais osales segakoor mainekal rahvusvahelisel koorifestivalil ja võistulaulmisel, mis toimus Austrias, Bad Ishlis. Koor võistles segakooride ja folkloori kategoorias ning esinemine hinnati mõlemas kategoorias kõrge hõbediplomi vääriliseks.
ITL-i segakoor osales 20. augustil Eesti 25. Taasiseseisvumispäevale pühendatud viiendal Vaba Rahva Laulu suurejoonelisel isamaalisel kontserdil Keila Lauluväljakul koos teiste kooridega üle Eesti.
Jõulukuul esines koor jõulukavaga Eesti Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelis.

2015. aastal on segakoor osalenud Popkooride peol Tartus, III Punklaulupeol Rakveres ning esinenud IT Kolledži avaaktusel.
Augustis tähistas koor oma esimest juubelit – 5. sünnipäeva – esinemisega Muinastulede ööl Viimsi vabaõhumuuseumis, mis sai kajastust ka Postimehe veebiväljaandes.
Aasta lõpus,  19. detsembril andis koor koos Vanalinna Segakooriga tasuta avaliku jõulukontserdi EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

2014. aasta suvel osales segakoor Tallinna Lauluväljakul toimunud UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kantud XXVI Üldlaulupeol „Aja puudutus – Puudutuse aeg“, olles eelnevalt läbinud väljakutseid pakkuvad ettelaulmised. Koori ratturitest seltskond aitas viia suurele peole laulu- ja tantsupeo tuld.

Sügisel osales segakoor mainekal rahvusvahelisel koorifestivalil ja võistulaulmisel „Canta al Mar 2014“, mis toimus Hispaanias, Calellas. Koor võistles jazzi kategoorias ning koori esinemine hinnati hõbediplomi vääriliseks.
Traditsiooniliselt annab koor jõulukontserte – 2014. aasta detsembris toimusid tasuta, avalikud ja heategevuslikud kontserdid Keila kirikus ja Tallinnas Hopneri majas.

2013. aasta kevadel võttis ITL-i segakoor edukalt osa Itaalias toimunud rahvusvahelisest koorifestivalist “Venezia in Musica“ ja võistulaulmisest segakooride ja folkloori kategooriates, milles mõlemas hinnati koori esinemistulemust kulddiplomi väärilisteks.
Saavutatud tulemusega tagas koor endale automaatse õiguse järgmise viie aasta jooksul osaleda ülemaailmsetel koorimängudel (world choir games).

Stipendiumikonkurss 2023

28. september 2023

Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal MTÜ ITL Segakoor juhatus otsustas 28. septembril 2023 määrata noorusliku dirigendi stipendium dirigent Rasmus Laks’ile.
Stipendium kehtib perioodil oktoober 2023 kuni september 2024.

30. august 2023

MTÜ ITL Segakoor (edaspidi ka segakoor) kuulutab välja konkursi ühele nooruslikule dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme arendamisel hooajal oktoober 2023 kuni september 2024 (kaasaarvatud). Stipendiaadilt oodatakse suutlikust arendada segakoori edasi järgmisel lauluhooajal ja osaleda segakoorile vähemalt ühe avaliku suuremahulisema teose orkestriga kontserdi korraldusel koos võimaliku teise muusikalis(t)e kollektiivi(de)ga Eestis või väljaspool piiri.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 25. septembriks 2023 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia) ja oma nägemus oma eesmärgi teostusest. Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee.

Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 15 aastat. Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor juhatuse liikmed ja asutajaliikmed.

Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 30. septembril 2023. Stipendiumi suuruse määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele.
MTÜ ITL Segakoor juhatus jätab endale õiguse stipendiaati mitte välja kuulutada, kui konkursile ei laeku ühtegi sobivat kandidaati või konkurss leotakse nurjunuks mõnel muul põhjusel.

Täiendav info mob +372 50 13 335 või segakoor@itl.ee.

Stipendiumikonkurss 2022

28. september 2022
Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal otsustas 27. septembril 2022 MTÜ ITL Segakoor juhatus määrata noore dirigendi stipendiumi dirigent Rasmus Laks’ile.
Stipendium kehtib perioodil oktoober 2022 kuni september 2023.

23. august 2022
MTÜ ITL Segakoor (edaspidi ka segakoor) kuulutab välja järjekordse konkursi ühele noorele dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme arendamisel hooajal oktoober 2022 kuni september 2023 (kaasaarvatud). Stipendiaadilt oodatakse suutlikust arendada segakoori edasi järgmisel lauluhooajal ja osaleda segakoorile vähemalt ühe avaliku suuremahulisema teose orkestriga kontserdi korraldusel koos võimaliku teise muusikalis(t)e kollektiivi(de)ga.
Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 25. septembriks 2022 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia) ja oma nägemus oma eesmärgi teostusest. Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee.
Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et noorel dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 10 aastat. Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor juhatuse liikmed ja asutajaliikmed.
Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 30. septembril 2022. Stipendiumi suuruse määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele.
MTÜ ITL Segakoor juhatus jätab endale õiguse stipendiaati mitte välja kuulutada, kui konkursile ei laeku ühtegi sobivat kandidaati või konkurss leotakse nurjunuks mõnel muul põhjusel.
Täiendav info mob +372 50 13 335 või segakoor@itl.ee.

Muusikalietendus “Maailma parim laulukoor”

8. juunil 2022 etendas ITL Segakoor Kultuurikeskuses Kaja uudismuusikali „Maailma parim laulukoor“ ehk üks kummaline lugu sellest, miks IT inimesed laulavad. Muusikal loodi, et tähistada ITL 20 ja ITL Segakoori 10 juubeleid, mis Covid pandeemia tõttu edasi lükkusid.
Loo stsenaarium tuli Aapo Ilvese sulest, uudismuusika kirjutas helilooja Priit Pajusaar ja lavastaja oli Saima Kallionsivu. Muusikalises etenduses lõi kaasa näitleja Grete Konksi ja ITL Segakoori lauljad peadirigendi Paul Purga juhendamisel.
Muusikali esmaettekanne toimus seoses Covid pandeemia tõttu piiratud vaatajaskonnaga 2021. aasta novembris Rahvusraamatukogu saalis.
Fotogalerii (Sadu-Triste Juurikas)

Stipendiumikonkurss 2021

29. september 2021
Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal otsustas 28. septembril 2021 MTÜ ITL Segakoor juhatus määrata noore dirigendi stipendiumi dirigent Rasmus Laks’ile.
Stipendium kehtib perioodil oktoober 2021 kuni september 2022.

23. august 2021
MTÜ ITL Segakoor (edaspidi ka segakoor) kuulutab välja järjekordse konkursi ühele noorele dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme arendamisel hooajal oktoober 2021 kuni september 2022 (kaasaarvatud). Stipendiaadilt oodatakse suutlikust arendada edasi segakoori järgmisel lauluhooajal, luua musikaalseid suhteid, aidata kaasa koori ettevalmistustel uudismuusikali lavaletoomisel algava lauluhooaja jooksul ja segakoorile vähemalt ühe avaliku rahvusvahelise ühiskontserdi  mõne teise muusikalise kollektiiviga korraldusel.
Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 24. septembriks 2021 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia) ja oma nägemus oma eesmärgi teostusest. Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee.
Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et noorel dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 10 aastat. Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor juhatuse liikmed ja asutajaliikmed.
Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 30. septembril 2021. Stipendiumi suuruse määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele.
MTÜ ITL Segakoor juhatus jätab endale õiguse stipendiaati mitte välja kuulutada, kui konkursile ei laeku ühtegi sobivat kandidaati või konkurss leotakse nurjunuks mõnel muul põhjusel.
Täiendav info mob +372 50 13 335 või segakoor@itl.ee.

Stipendiumikonkurss 2020

30. september 2020
Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal otsustas 30. septembril 2020 MTÜ ITL Segakoor juhatus määrata noore dirigendi stipendiumi dirigent Rasmus Laks’ile. Stipendium kehtib perioodil oktoober 2020 kuni september 2021.

21. august 2020
MTÜ ITL Segakoor (edaspidi ka segakoor) kuulutab välja järjekordse konkursi ühele noorele dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme arendamisel hooajal oktoober 2020 kuni september 2021 (kaasaarvatud). Stipendiaadilt oodatakse suutlikust arendada edasi segakoori järgmisel 10 juubeliaasta lauluhooajal, luua musikaalseid suhteid ja korraldada segakoorile vähemalt üks avalik rahvusvaheline ühiskontsert mõne teise muusikalise kollektiiviga ning aidata kaasa koori ettevalmistustel uudismuusikali lavaletoomisel algava hooaja jooksul.
Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 29. septembriks 2020 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia) ja oma nägemus oma eesmärgi teostusest. Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee. Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et noorel dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 10 aastat. Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor juhatuse liikmed ja asutajaliikmed. Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 30. septembril 2020.
Stipendiumi suuruse määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele. MTÜ ITL Segakoor juhatus jätab endale õiguse stipendiaati mitte välja kuulutada, kui konkursile ei laeku ühtegi sobivat kandidaati.
Täiendav info mob +372 50 13 335 või segakoor@itl.ee.

Stipendiumikonkurss 2019

30. september 2019
Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal otsustas 30. septembril 2019 MTÜ ITL Segakoor juhatus määrata noore dirigendi stipendiumi dirigent Rasmus Laks’ile. Stipendium kehtib perioodil oktoober 2019 kuni september 2020.

23. august 2019
MTÜ ITL Segakoor (edaspidi ka segakoor) kuulutab välja järjekordse konkursi ühele noorele dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme arendamisel hooajal oktoober 2019 kuni september 2020 (kaasaarvatud). Stipendiaadilt oodatakse suutlikust arendada edasi segakoori järgmisel lauluhooajal, luua musikaalseid suhteid ja korraldada segakoorile vähemalt üks avalik ühiskontsert mõne teise muusikalise kollektiiviga ning teha aktiivselt ettevalmistusi koori esinemiseks võimalusel mõnel rahvusvahelisel koorifestivalil.
Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 27. septembriks 2019 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia) ja oma nägemus oma eesmärgi teostusest. Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee. Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et noorel dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 7 aastat. Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor juhatuse liikmed ja asutajaliikmed. Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 30. septembril 2019. Stipendiumi suuruse määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele.
MTÜ ITL Segakoor juhatus jätab endale õiguse stipendiaati mitte välja kuulutada, kui konkursile ei laeku ühtegi sobivat kandidaati.
Täiendav info mob +372 50 13 335 või segakoor@itl.ee

Stipendiumikonkurss 2018

01. oktoobril 2018
Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal otsustas 01. oktoobril 2018 MTÜ ITL Segakoor juhatus määrata noore dirigendi stipendiumi dirigent Rasmus Laks’ile. Stipendium kehtib perioodil oktoober 2018 kuni september 2019.

29. august 2018
MTÜ ITL Segakoor kuulutab välja järjekordse stipendiumikonkursi ühele noorele dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme arendamisel hooajal oktoober 2018 kuni september 2019 (kaasaarvatud). Stipendiaadilt oodatakse suutlikust arendada segakoori hooajal edukalt kvalifitseeruma 2019 toimuvale üldlaulupeole „Minu arm“  ja võimalusel koori esinema mõnel rahvusvahelisel koorifestivalil.
Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 28. septembriks 2018 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia) ja oma nägemus oma eesmärgi teostusest. Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee.
Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et noorel dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 7 aastat. Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor juhatuse ja asutajaliikmed.
Stipendiumi määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele.
Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 1. oktoobril 2018.
Täiendav info mob +372 50 13 335 või segakoor@itl.ee.

Segakoor osales koorifestivalil Lissabonis

ITL Segakoor võttis osa järjekordsest rahvusvahelisest  koorifestivalist „ON STAGE in Lisbon 2017, mis toimus 15. -18. septembril 2017 Portugali pealinnas Lissabonis. ITL Segakoorile oli see juba neljas rahvusvaheline koorifestival. Eelnevalt on koor edukalt osalenud Itaalias Veneetsias, Hispaanias Calellas ja Austrias Bad Ischlis.

Festivalipäevade jooksul esines koor avalike lühikontsertidega mitmes erinevas paigas Lissaboni kesklinnas. Festivali tipphetkedeks kujunesid esinemised eraldi ja ühisesinemised koos festivalil osalenud teiste riikide kooridega kolmes erinevas suurejoonelises Lissaboni vanalinna kirikus rohkearvulise publiku ees. Ühisesinemisteks harjutati ja tehti ühine workshop Portugali maestro Myguel Santos E Castro juhendamisel.

Segakoori vankrit on koori alguspäevast alates jõudsalt ja õiget noodirada pidi vedanud dirigendid Paul Johannes Purga ja Rasmus Laks. Koori on hääleseadjana ja külalisdirigendina aidanud Gerli Aet Arras. Portugali festivali jaoks aitas Veljo Tormise rahvuslikele lugudele tantsusammud seada tunnustatud tantsupedagoog Märt Agu.

Stipendiumikonkurss 2017

02. oktoobril 2017
Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal otsustas 02. oktoobril 2017 MTÜ ITL Segakoor juhatus määrata noore dirigendi stipendiumi dirigent Rasmus Laksile. Stipendium kehtib perioodil oktoober 2017 kuni september 2018.

8. september 2017
MTÜ ITL Segakoor kuulutab välja järjekordse stipendiumi konkursi ühele noorele dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme arendamisel hooajal oktoober 2017 kuni september 2018 (kaasaarvatud). Stipendiaadilt oodatakse suutlikust arendada segakoori hooajal edukalt esinema mõnel rahvusvahelisel koorifestivalil või muul esinemisel.
Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 29. septembriks 2017 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia) ja oma nägemus koorifestivalil osalemisest. Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee.
Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et noorel dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 5 aastat. Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor juhatuse ja asutajaliikmed.
Stipendiumi määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele.
Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 02. oktoobril 2017.
Täiendav info mob +372 50 13 335 või segakoor@itl.ee.

Stipendiumikonkurss 2016

30. september 2016
Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal otsustas 30. septembril 2016 MTÜ ITL Segakoor juhatus määrata noore dirigendi stipendiumi dirigent Rasmus Laksile. Stipendium kehtib perioodil oktoober 2016 kuni september 2017.

2. september 2016
MTÜ ITL Segakoor kuulutab välja järjekordse stipendiumi konkursi ühele noorele dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme arendamisel hooajal oktoober 2016 kuni september 2017 (kaasaarvatud). Stipendiaadilt oodatakse suutlikust arendada segakoori hooajal edukalt esinema mõnel rahvusvahelisel koorifestivalil või muul esinemisel.
Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 16. septembriks 2016 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia). Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee.
Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et noorel dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 5 aastat. Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor juhatuse ja asutajaliikmed.
Stipendiumi määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele.
Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 30. septembril 2016.
Täiendav info mob +372 50 13 335 või segakoor@itl.ee.


Segakoor osales Austria koorifestivalil

ITL-i Segakoor naases tagasi Austria, Bad Ischli linnakeses 30. aprill-4. mai toimunud rahvusvaheliselt koorifestivalilt ja võistulaulmiselt. Rõõmustamiseks on jällegi põhjust, sest koori esinemist hinnati taaskord kõrgelt rahvusvahelise žürii poolt. Koor teenis hõbediplomid nii segakooride kui ka folkloori kategoorias.
Festivali raames esineti avaliku kontserdiga imekaunis festivalilinnas ning segakoori laulukõla oli kuulda samuti W. A. Mozarti sünnilinnas Salzburgis. ITL Segakoorile oli see juba 3 rahvusvaheline koorifestival. Eelnevalt on osaletud Itaalias Veneetsias ja Hispaanias Calellas.
Segakoori edukate saavutuste taga on dirigentide Paul Johannes Purga ja Rasmus Laksi tubli töö, kes on koorivankrit vedanud selle algusest peale.

Stipendiumikonkurss 2015

30. september 2015
Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal otsustas 30. septembril 2015 MTÜ ITL Segakoor juhatus määrata noore dirigendi stipendiumi dirigent Rasmus Laksile. Stipendium kehtib perioodil oktoober 2015 kuni september 2016.

4. september 2015
MTÜ ITL Segakoor kuulutab välja stipendiumi konkursi ühele noorele dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme arendamisel hooajal oktoober 2015 kuni september 2016. Stipendiaadilt oodatakse suutlikust arendada segakoori hooajal edukalt esinema mõnel rahvusvahelisel koorifestivalil ja võistulaulmisel. Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 18. septembriks 2015 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia).
Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee. Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et noorel dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 5 aastat.Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor asutajaliikmed. Stipendiumi määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele.
Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 30. septembril 2015.
Täiendav info mob +372 50 13 335 või segakoor@itl.ee.

ITL-i segakoor tähistas 5. sünnipäeva

ITL-i Segakoor pidas väärikalt oma esimest juubelit esinemisega 29. augustil 2015 Muinastulede ööde raames Viimsi vabaõhumuuseumis. Fotod Sander Ilvest, Postimees.

ITL-i segakoor võttis osa Hispaania laulufestivalist

ITL Segakoor osales mainekal rahvusvahelisel koorifestivalil ja võistulaulmisel „Canta al Mar 2014“, mis toimus 22.-26. oktoobril 2014 Hispaanias, Calellas. Koor võistles seekord jazzi kategoorias ning meie esinemine hinnati hõbediplomi vääriliseks. Festivali raames andis koor heategevusliku kontserdi Calella vanadekodus „Casal de Fatima“, kus esitasime nii oma jazzi võistluskava kui ka tutvustasime Eesti muusikast Veljo Tormise rahvalaulude seadeid.

Stipendumikonkurss 2014

30. september 2014
Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal otsustas 30. septembril 2014 MTÜ ITL Segakoor juhatus määrata taaskord noore dirigendi stipendium dirigent Rasmus Laksile. Stipendium kehtib perioodi oktoober 2014 kuni september 2015.

29. august 2014
MTÜ ITL Segakoor kuulutab taaskord välja stipendiumi konkursi ühele noorele dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme hoidmiseks ja edasi arendamiseks hooajal oktoober 2014 kuni september 2015.
Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 15. septembriks 2014 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia). Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee.
Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et noorel dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 3 aastat. Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor asutajaliikmed.
Stipendiumi määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele. Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 30. september 2014. Täiendav info mob 50 13 335 või segakoor@itl.ee.

Segakoor osaleb laulu- ja tantsupeol

ITL Segakoor läbis edukalt laulupeo eelproovid ja ettelaulmised ning sai  Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-lt ametliku akrediteeringu osaleda selle aasta suvel toimuval laulu- ja tantsupeol segakooride kategoorias. Koori aitasid laulupeole dirigendid Paul-Johannes Purga ja Rasmus Laks.
Lisaks osaleb ITL Segakoori lauljatest koosnev jalgratturite seltskond tuletoojatena Laulu- ja Tantsupeo TuleTulemisele 2014 etapil, mis kulgeb 4. juulil marsruudil  Lauluväljak–> Ernesaksa-Toomi kodud–> President–>  laulupeo kivi –> Estonia teater.
ITL Segakoor kutsub kõiki kaasa elama omadele nii tuletulemisel kui kindlasti rongkäigus ning loomulikult osalema Eesti suurima rahvuspeol!
Laulu- ja tantsupidu toimub 04.-06. juulil vt lisaks.

ITL-i segakoor osales edukalt rahvusvahelisel koorifestivalil

2013. aasta kevadel võttis ITL Segakoor edukalt osa Itaalias toimunud rahvusvahelisest koorifestivalist “Venezia in Musica“ ja võistulaulmisest segakooride ja folkloori kategooriates, milles mõlemas hinnati koori esinemistulemust kulddiplomi väärilisteks. Saavutatud tulemusega tagas koor endale automaatse õiguse järgmise viie aasta jooksul osaleda ülemaailmsetel koorimängudel (world choir games).
Sama koorifestivali raames andis koor lisaks avaliku tasuta vabaõhukontserdi Veneetsias, kus tutvustasime kohalikele ja turistidele eelkõige Veljo Tormise loomingut ja Eesti rahvalaulu erinevaid seadeid ning muulhulgas demonstreerisime Eesti erinevate paikkondade rahvarõivaid.