EAS-i vesiniku ideekorje infoseminar

18. märts 2021

18. märtsil 2021 toimub vesiniku ideekorje teemal infoseminar.

Valmistate ette suurt investeeringut vesiniku valdkonnas tegutsema hakkamiseks? Kui jah, siis EAS viib kuni 30.03.2021 läbi ideekorjet, et leida suure mõju ja potentsiaaliga projekte, mis aitaksid kiirendada vesinikuenergia ja -tehnoloogiate kasutusele võtmist Eestis ja Euroopas laiemalt.

Ideekorjele ei oodata ainult vesiniku tootmisega seotud projekte, vaid ka laiemalt uuenduslikke arendusi nagu näiteks vesiniku säilitamisküsimuste lahendamine või kasutamise lihtsamaks muutmine mõnes konkreetses eluvaldkonnas. Kui teie arendus võiks olla oluline lüli Euroopa väärtusahelas, on nüüd õige aeg sellest teavitada!

Hetkel kindlat rahastuse summat projektidele ette nähtud ei ole, kuid riik soovib huvikaardistuse tulemusena teha otsuseid, kas ja kui suures mahus tuleks ettevõtetele investeeringute tegemisel tuge pakkuda.

Rohkem infot ideekorje kohta leiab EASi kodulehelt: Vesinikutehnoloogia suurprojektide huvi kaardistamine (H-IPCEI).