Euroopa horisondi partnerluse infoseminar

12. mai 2022

Euroopa horisondi partnerluse „Võtmetähtsusega digitehnoloogiad“ toimub 12. mail 2022 kella 10.00-12.00.

Eesti ühineb Euroopa Liidu „Võtmetähtsusega digitehnoloogiad“ partnerlusega ning pakub ettevõtetele võimalust liituda üle-euroopaliste konsortsiumitega selles valdkonnas.

Koostöö rahvusvaheliste konsortsiumite raames võimaldab osaleda kriitilise tähtsusega arendustes ja näidata end võimeka partnerina.

Seminaril tutvustatakse täpsemalt partnerluse sisu, konsortsiumitega liitumise võimalusi ning rahalist toetust neile projektidele. Partnerlused on heaks võimaluseks osaleda rahvusvahelistes koostöövõrgustikes ning kaasata vahendeid arendustegevusteks.

Lisainfo ja registreerimine EAS-i lehel.