Tööstuskonverents Industry 5.0

25. mai 2022

Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõime konverents Industy 5.0 toimub 25. mail 2022 TalTech Mektorys. ITL on konverentsi partner.

Industry 5.0 lisab inimliku mõõtme Industry 4.0 raamistikust tuttavale automatiseerimisele ja digitaliseerimisele. Industry 5.0 mitte ainult ei aita robotite abil teha tööd kiiremini ja paremini, vaid fookusesse tõuseb ka inimvõime ära tunda muutuse vajadust ja muutust edukalt ellu viia. Suure pildi nägemises ja muutuse elluviimisel on inimesel jätkuvalt juhtroll ning sellele tänavu keskendumegi.

Konverentsi eesmärkideks on:

tuua kokku enamik Eesti tööstusettevõtetest ja soodustada kestliku majandamise dialoogi riigi ja sidusrühmade vahel;
demonstreerida digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde laiemat mõju ühiskonnas;
näidata, et kolmikpöörde kriitiline eeldus on juhtimise kvaliteet ja muutuse juhtimise oskus;
tutvustada teadus- ja arenduskoostöö parimaid praktikaid nii Eestist kui mujalt.
Konverentsil osalevad tootmisettevõtete juhid ja tootmisjuhid, ülikoolide tootmise ja tööstuse õppejõud, riigisektori tootmise ja tööstusega tegelevad ametnikud ning IT-ettevõtete tootmise automatiseerimise ja digitaliseerimisega seotud juhid ja keskjuhid.

Konverents toimub 8. korda ja igal aastal osaleb 400-500 professionaali. Konverentsi korraldavad AIRE, MKM, TalTech, EAS, ITL ja Confent.