Ühisalgatused

Mobiilside sektori anonüümsete telefonimüügi kõnede hea tava

Mobiilside sektori anonüümsete telefonimüügi kõnede hea tava (edaspidi hea tava) puhul on tegemist ITL-i eestvedamisel koostatud dokumendiga, mille eesmärgiks on piirata anonüümsete müügikõnede tegemist mobiilside sektoris ja kaitsta seeläbi senisest enam isikute privaatsust. Hea tava näol on tegemist valdkonna iseregulatsiooniga.

Hea tava põhipunktid:

  • Mobiiltelefoniteenuse osutajad võivad teha mobiilsideteenuste müügiks telefonimüügi kõnesid ainult neile inimestele, kes on andnud selleks eelneva nõusoleku.
  • Operaatorid võivad jätkuvalt teha telefonitsi pakkumisi oma teenuste klientidele ja kasutajatele.
  • Telefonimüügi kõnesid võib ilma nõusolekuta teha teenuste müümiseks äriklientidele, kuid seda vaid juhul, kui vastav ärikliendi number on avalikult kättesaadav (nt äriregistris, ärikliendi kodulehel).

Hea tavaga ühinenud mobiiltelefoniteenuse pakkujad:

Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS, Telia Eesti AS.

Hea tavaga ühinemine:

Hea tavaga on oodatud ühinema kõik Eesti mobiiltelefoniteenuse osutajad. Hea tavaga ühinemise kohta saab täiendavat informatsiooni telefoninumbril 617 7145 ja e-posti aadressil jyri.joema@itl.ee.

Kaebused:

Kui telefonimüügi kõne saab klient, kes ei ole vastavat nõusolekut andnud, saab ta sellest teada anda, kirjutades e-posti aadressile heatava@itl.ee.