20 lahendust Euroopa ettevõtluskeskkonna parandamiseks

09. november 2023

ITL-i katusorganisatsioon DigitalEurope tuli välja manifestiga „Europe 2030: A Digital Powerhouse“, kus on ära toodud Euroopa tehnoloogiasektori ettepanekud, mida on vaja teha selleks, et Euroopa oleks äritegemiseks parim koht.

Europarlamendi valimised on ukse ees, just praegu on õige hetk pöörata tähelepanu teemadele, mis vajaksid järeleaitamist või suunamuutust, selleks et Euroopa ei kaotaks oma konkurentsivõimet.
DigitalEurope on välja toonud murettekitavaid trende, millele manifestis pakutakse lahendusi.

Näiteks kas teadsid, et:

  • maailma TOP 100st tehnoloogiaettevõttest ainult 10 on asutatud Euroopas;
  • Euroopa VKE-dest teeb piiriülest äri ainult 8% ettevõtetest, see number pole viimase viie aasta jooksul kasvanud;
  • ainult 34% Euroopa ettevõtetest kasutab pilve-, AI- või andmelahendusi;
  • Euroopa ettevõtete osakaal IKT-sektori kogutulust maailmas oli 2022. aastal 11%.

Selleks, et Euroopast saaks parim ja konkurentsivõimelisim keskkond ettevõtetele ning kodanikele teeb DigitalEurope 20 ettepanekut, millest loodetavasti võimalikult paljud jõuavad europarlamendi valimiste eel ka kandidaatide valimislubadustesse.

Manifestis on toodud mõtteid, kuidas tegeleda tehnoloogiaoskuste tõstmisega ühiskonnas, pakkuda kodanikele 100% digitaalseid teenuseid (ka piirüleselt), mida saame teha Euroopa ühisturu paremaks toimimiseks ja ettevõtluskeskkonna mugavamaks muutmiseks ning kuidas digitaliseerimine toetab kliimamuutustega võitlemist.

Mille järgi me võiksime mõõta Euroopa edukust aastal 2030?

Kuidas oleks, kui aastal 2030:

  • 75% Euroopa ettevõtetest kasutab kaasaegseid tehnoloogiaid igapäeva äris;
  • ükssarvikute arv Euroopas on kahekordistunud (Eesti aitab siin kindlasti kaasa nii palju kui suudab);
  • Vähemalt 30% Euroopa VKE-dest ekspordib;
  • Vähemalt 80% Euroopa ettevõtetest kasutab infotehnoloogiat enda keskkonna jalajälje vähendamiseks;
  • ei ole kehtivate regulatsioonide arv tõusnud (administratiivne ja regulatiivne koormus ettevõtetele ei tohi tõusta) – Euroopa Komisjoni edukuse KPI-ks on ärikeskkonna lihtsustamine, mitte uute seaduste väljaandmine.

Kui täpsemad ettepanekud ja mõtted tekitasid huvi, uurige manifesti täisteksti.