30 000 Baltikumi elanikule pakutakse tasuta digioskuste kursusi

23. november 2021

60% eestimaalastest on töökohale kandideerimisel oodatud digioskusi, selgub Läti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia assotsiatsiooni LIKTA ja SolidData poolt läbi viidud uuringust.

LIKTA kutsub inimesi kõigis kolmes Balti riigis üles osalema projekti “Virtual Internships in the Baltics” raames tasuta digioskuste kursustel, pakkudes kokku 30 000 inimesele võimalust tasuta oma teadmisi parandada ja seeläbi tuleviku karjäärivõimalusi edendada.

15% eestimaalastest nentis värske uuringu kohaselt, et neilt on tööle kandideerides oodatud enamat kui vaid digitaalseid põhioskusi – küsitud on teadmisi andmeanalüüsist, oodatud on programmeerimisoskust või muid keerukamaid digioskusi. Ka 67,5% lätlastest ja 58,9% leedulastest on pidanud töökohale kandideerides oma digiteadmisi tõestama. See näitab, et digioskused mõjutavad nüüdseks enamikku Baltikumi elanikest nii tööl kui igapäevaelus. „Digitaalsest kirjaoskusest on saanud meie igapäevaelu osa. Lähiaastatel hakkavad tööandjad üleüldise digipöörde tulemusena digioskustele veelgi enam tähelepanu pöörama. On väga teretulnud, et täiskasvanud saavad tasuta kursustel nii oma praktilisi kui teoreetilisi IT-teadmisi arendada, kasvatades nii oma konkurentsivõimet. Olen kindel, et sellest algatusest võidavad kõik – nii töötajad, tööandjad kui ühiskond tervikuna,“ sõnas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Doris Põld.

“Tegu on ainulaadse projektiga, sest pakume nii võimalust omandada ekraani taga teoreetilisi teadmisi kui neid teadmisi ka ettevõtetes kohe tööle panna. Kutsume Balti riikide elanikke üles kandideerima teoreetiliste kursuste läbimise järel ka virtuaalsetele praktikakohtadele. Kursuste loengud salvestatakse, mis teeb õppimisvõimaluse kättesaadavaks paljudele inimestele: tundidest saab osa võtta endale sobival ajal või alustada programmiga sootuks hiljem,” selgitas LIKTA president Signe Balina.

Huvilistele pakutakse koolitusi erinevatel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud teemadel. Äriandmete analüüsi oskusi saab omandada kursusel “Äri- ja andmeanalüüs”, programmide ja rakenduste loomist arvutitele ja mobiiltelefonidele “Low-code/No-code” kursusel, programmeerimise aluseid Pythoni kursustel ja Microsoft 365 haldamise oskusi eraldi sellele suunatud õppe raames.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on kuulutanud perioodi kuni 2030. aastani Euroopa digitaalseks aastakümneks. Maailma Majandusfoorum nentis tuleviku tööd käsitlevas raportis, et pandeemia on automatiseerimist ja digitaliseerimist kiirendanud ning aastaks 2025. peavad pooled töötajad oma ametialaseid teadmisi täiendama ja arendama, kuna paljud töökohad muutuvad või asenduvad uutega. Nõudlus digiteenuste ja -oskuste järele on kiiresti kasvanud kõikjal Euroopa Liidus, nii ka Balti riikides, kus nii palgad kui tööjõuvajadus kasvavad kõige kiiremini just IT-sektoris. Sellest saavad aru ka töötajad: et oma professionaalseid oskusi edendada, on 31,8% Läti, 28,4% Leedu ja 25% Eesti elanikest värske uuringu kohaselt valmis oma digioskusi parandama.

Projekti “Virtual Internships in the Baltics” eesmärk on pakkuda 30 000 Baltikumi elanikule digioskuste arendamise võimalust. Vähemalt 9000 kursustel õppinut saavad sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud eksami ja tagavad endale seeläbi õiguse osaleda virtuaalsel praktikal erinevates Balti riikide ettevõtetes või organisatsioonides. Projekt viiakse ellu koostöös partneritega kõigist Balti riikidest. Algatust toetab rahaliselt Microsoft Philanthropies’i stipendiumiprogramm.

Järgmised eestikeelsed kursused saavad alguse novembri viimastel või detsembri esimestel päevadel.

Lisainfot projekti kohta leiab ja kursustele registreeruda saab: https://balticinternships.eu/

Läti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia assotsiatsiooni LIKTA pressiteade 22.11.2021