Digitaliseerimisega alustamist tutvustavad veebiseminarid

25. oktoober 2021

ITL alustab koostöös Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustikuga digitaliseerimise veebiseminaride sarja.

MTÜ Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik (MAK) pakub toetust digitaliseerimisega alustamisest huvitatud töötleva tööstuse ettevõtetele väljaspool Tallinna ja Tartu linna. Digitaliseerimine suurendab ettevõtete konkurentsivõimet ja efektiivsust digitaalsete lahenduste toel. Toetuse eesmärk on tõsta ettevõtjate teadmisi digitaliseerimise olulisusest ja innustada neid tegema esimest sammu digitehnoloogiatesse investeerimise suunas. Taotluse esitamine eeldab Diginnotool täitmist ja vähemalt ühel veebiseminaril osalemist. Veebiseminare korraldatakse koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL).

Digitaliseerimisprotsessi tutvustakse käesoleva programmi raames pakutaval tasuta seminaril. Veebiseminaride eesmärk: ettevõtete digimuutuste elluviimise julgustamine läbi praktiliste näidete ja konkreetsete teemakäsitluste. Kestus: 1,5-2 tundi (Zoom keskkonnas).

Veebiseminarid:

Erinevad digitaalsed lahendused ettevõtete protsessides täna ja tulevikus16.11.2021

Teemad:
Kordav ülevaade erinevatest tööstuslahendustest, vajadusel praktilised toodete tutvustused (ERP, masinõppe lahendused, ladude digitaliseerimine);
Digitaliseerimise tulevik – uuenduslikud lahendused ja lähenemised, millega arvestada (tehisintellekt jne).

13.00 – 13.10 Koolituse sissejuhatus, MAK teenused
13.10 – 13.30 Kuidas valida majandustarkvara ja partnerit? Suurimad ohud ja võimalused – Marek Maido, BCS Itera
13.30 – 13.45 Müük ja tellimuste vastuvõtt ilma telefoni, e-maili ja Excelita – Andres Aavik, FlowIT
13.45 – 14.05 e-arved ettevõtte efektiivsust suurendava töövahendina – Andres Lilleste, ITL e-arvete töörühma juht, Unifedpost
14.05 – 14.25 Mida peab teadma tarkvara turvalisusest, kes vastutab andmete truvalisuse eest – Igor Zujev, BCS Koolitus
14.25 – 14.20 Kokkuvõtted

Registreerumine!

Kõikidele veebiseminaridele registreerujatele saadetakse materjalid ja ka salvestus koolitusest.

Juba toimunud koolitused ITL-i ja MAK koostöös:

Digistrateegia praktiline elluviimine ettevõtetes 27.10.2021

Teemad: Väljakutsed seoses digistrateegia elluviimisega; Kuidas alustada muutuste elluviimist organisatsioonis; Kuidas juhtida muudatuste elluviimist (meeskonna kaasamine digitaalsesse transformatsiooni).

13.00 – 13.10 Koolituse sissejuhatus, MAK teenused
13.10 – 13.30 Millest sõltub digistrateegia elluviimise edukus? – Tuuli Pärenson, Gofore
13.30 – 13.50 Kuidas alustada muutuste elluviimist organisatsioonis juhtida muudatuste elluviimist meeskonnas? – Joosep Aru, Rocksoft
13.50 – 14.10 Praktiline ettevõtte lugu: ”Digipöörde elluviimine praktilised kogemused ettevõtete näitel” – Hannes Rosenberg, Columbus Eesti AS

Töövoogude automatiseerimine ja tarkvara valik 03.11.2021

Teemad:
Kuidas valida enda ettevõttele sobivaimad tarkvara lahendused;
Töövoogude automatiseerimise praktilised näited (töötajate töö planeerimine ja masinate töö planeerimine).

13.10 – 13.30 Ettevõtte digitaliseerimise suur pilt ja peamised digisuunad ettevõtte arengus – Ivo Suursoo, Columbus Eesti
Praktilised näited digitaliseerimise suundadest:
13.30 – 13.50 Mobiilised lahendused tööprotsesside korraldamisel – Veiko Raime, Mobi Lab
13.50 – 14.10 Töövoogude automatiseerimine Lincona näitels – Marek Maido, BCS Itera
14.10 – 14.25 Praktilised näited ettevõtte tööjõuressursi haldamisest ja korraldusest digilahenduste kaudu – Kaidi Neeme, Fujitsu Estonia

Kuidas andmetega raha teenida 09.11.2021

Teemad: Andmeanalüüs ettevõttes, selle praktilised rakendamisvõimalused ja kasutegurid;
Praktilised näited andmete kasutamisest ja masinõppe rakendamisest (tootmises, laonduses, müügis).

13.10 – 13.30 Kust tulevad andmed ja kuidas neid enda kasuks rakendada – Juhan Pukk, FlowIT
13.30 – 13.50 Erinevad võimalused andmete rakendamisel, praktilised näited-kogemuslood – Hannes Rosenberg, Columbus Eesti
13.50 – 14.10 Masinõppe rakendamine ja realiseeritud näited puidutööstuses – Marko Saviauk, LeanEst
14.10 – 14.25 Mida peab teadma tarkvara turvalisusest, kes vastutab andmete truvalisuse eest – Igor Zujev, BCS Koolitus

Varem toimunud digitaliseerimise koolituste materjalid: