Andmepõhine aruandlus on järgmine samm reaalajamajanduse tööplaanis

30. september 2020

Eesti IKT klaster algatas neli aastat tagasi reaalajamajanduse projekti Internet of Business (IoB) visiooniga arendada välja reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks turvaline ja mugav keskkond.


“Selleks aga, et andmetest süstematiseeritult infot ammutada ning et päriselt tehingud reaalajas toimuksid, tuleb nii riikide-üleselt kui ka paljude asutuste vahel kokku leppida, milliste standardite alusel andmeid vahetada, et sellest kasu oleks. Reaalaja andmete kasutamise potentsiaal majanduses on suur, eriti ettevõtete konkurentsivõime suurendamise vaatenurgast.“

Eesti IT-ettevõtete liidus tegutsev IKT klaster algatas neli aastat tagasi reaalaja majanduse projekti Internet of Business (IoB) visiooniga arendada välja reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks turvaline ja mugav keskkond. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi algatusel on koostöös era- ja avaliku sektori ekspertidega välja töötatud ka Reaalajamajanduse visioon ja tööplaan aastateks 2020-2027.

Eestis on juba mindud üle e-arvetele avalikus sektoris (1. juulil 2019), erasektori teenusepakkujate poolt on kasutusele võetud ühtne Euroopa e-arve standard ning loodud ühendused rahvusvahelise andmevahetuse võrgustikuga PEPPOL. Tänu Eesti e-arve operaatorite X-tee liidestusele on Eesti avalik sektor kättesaadav ka Euroopale.

IoB projekti järgmisesse etappi on kaasatud lisaks majandustarkvara- ja raamatupidamisteenuse pakkujad, kellega koos liigutakse e-arvelt kogu majandustehingu info standardiseerimisele. Kokku on lepitud standard XBRL Global Ledger taksonoomia raamistik, et luua vajalikud eeldused automatiseeritud aruandluseks riigiga ja ettevõtete vaheliseks masinloetava tehinguinfo vahetamiseks. Sama standardit juurutavad Statistikaamet ning Maksu- ja Tolliamet Aruandlus 3.0 projekti raames. Standardi kasutuselevõtu lihtsustamiseks on turule tulemas ka uus MyCompanyData teenus.

“Reaalajamajandus ja Internet of Business ei ole pelgalt tehnoloogiaprojekt,” lisab Account Studio OÜ arendusjuht Eero Käärik. “Tegemist on avaliku ja erasektori koostöös valminud ning kogu ettevõtlust ja kodanikke puudutava uudse lähenemisega ettevõtluskeskkonna paremaks toimimiseks.” Tänu äritehingute automatiseerimisele on Kääriku sõnul ettevõtjal märkimisväärselt rohkem aega tegeleda oma põhitegevusega. “Kasutades reaalajamajanduse aluseks olevaid lahendusi (e-arved, e-kviitungid, e-veoselehed, automaatne aruandluse, jne), on võimalik Eestis kokku hoida üle 14 miljoni töötunni aastas, mis on võrdne ca 7000 inimese täistööajaga, ning suunata tugitegevuste pealt kokku hoitud tööaeg tulu teenimiseks (allikas: Reaalmajanduse visioon 2020-2027). Äritehingute automatiseerimine muudab kogu majanduskeskkonna läbipaistavamaks, prognoositavamaks ning turvalisemaks – suureneb ettevõtete usaldusväärsus, kasvab lisandväärtus, paraneb teenuste kvaliteet ning samas väheneb nii inimlike eksituste kui pettuste osakaal.”

Tulevikus meie kõigi igapäevaelu puudutava uudse temaatika kohta korraldavad reaalaja majanduse projekti Internet of Business partnerid 28. septembril 2020 veebiseminari, kus selgitatakse täpsemalt andmepõhise aruandluse olemust ja seost raamatupidamisega ning räägitakse nii Eesti (kui ka Euroopa Liidu) avaliku ja erasektori tegevustest selles suunas. Seminarile oodatakse e-arvete saatjaid/vastuvõtjaid ehk teenuse kasutajaid, teenusepakkujaid, arendajaid ja poliitikakujundajaid.

Seminari korraldavad Internet of Business projekti partnerid ITL Digital Lab, Eesti Raamatupidajate Kogu, Tieto Estonia AS, Fitek AS, Columbus Eesti AS, BCS Itera AS, Account Studio OÜ, SimplBooks OÜ, OÜ Skriining.

Vaata 28.09.2020 toimunud vebinari “Andmepõhine aruandlus Sinu raamatupidamistarkvaras” salvestust.

Projekti Internet of Business (IoB) eesmärgiks on arendada turvaline ja standardiseeritud reaalaja majanduse kontseptsioonil põhinev võrgustik, kus kõik äritehingud toimivad digitaalselt, suures osas automatiseeritult ja reaalajas. IoB projekt on saanud toetust nii Interreg Baltic Sea Region Seed Money programmist 2016 aastal kui ka CEF Telecom 2016 Programme: eInvoicing programmist 2017 aastal. 2020 aastal jätkuvad projekti tegevused CEF Telecom 2019 Programme: eInvoicing programmi toetuse abil.