Andmeühiskonna tuleviku stsenaariumid aastani 2035

29. november 2022

Arenguseire Keskus avaldas raporti „Andmeühiskonna tulevik. Stsenaariumid aastani 2035".

Raport, mis annab ülevaate Eesti digiühiskonna tulevikuvõimalustest ja väljakutsetest, tutvustasid pressiesitlusel keskuse juht Tea Danilov ja ekspert Johanna Vallistu ning kommenteerisid ettevõtlus- ja IT-minister Kristjan Järvan ning ITL-i esindajana Cybernetica Infoturbeinstituudi direktor Dan Bogdanov.

Digitehnoloogiate levik igasse eluvaldkonda on toonud kaasa majanduse ja ühiskonna andmestumise: inimeste, ettevõtete, masinate ja isegi looduse tegevusest jääb järjepidev andmejalajälg.

Igapäevaelu andmestumine kasvas tajutavalt koroonakriisi tagajärjel: digisuhtlusele ja -poodlemisele lisandusid digiõpe ja virtuaaltöö. Järgmise igapäevaelulise andmehüppe toob kaasa paljude eri kodumasinate internetti ühendumine, mis jõuab kätte 5G-tehnoloogiat kasutava andmesidevõrgu levikuga. Andmed lisanduvad üha kiirenevas tempos: ühes aastas juurde tulev andmemaht kahekordistub järgmise kolme aastaga (Statista 2022).

Andmevaldkonna edasist arengut kujundavad mitmed arengusuundumused ja võimalikud pöördepunktid, mille kohta uurige täpsemalt:

Arenguseire Keskus 23.11.2022