Doktorandid saavad taas kandideerida Ustus Aguri doktoriõppe stipendiumile

25. oktoober 2023

Haridus- ja Noorteamet ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit kuulutasid välja konkursi Ustus Aguri nimelisele stipendiumile. Stipendiumi suurus on 5000 eurot.

Taotlusi saab esitada kuni 8. novembrini.

Ustus Aguri stipendium antakse ühele avalik-õigusliku ülikooli doktorandile, kelle doktoritöö teema on seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Üks kriteeriume, mille alusel stipendiaat valitakse, on doktoritöö teema oodatav mõju Eesti ühiskonna arengule.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige Ivo Lasn leiab, et tehnoloogiate kasutuselevõtt mõjutab kõiki eluvaldkondi järjest enam. „Järgmise kümne aasta jooksul tuleb 30 protsenti kogu majanduse lisandväärtuse kasvust just tänu tehnoloogiate rakendamisest kõikides sektorites. Iga uus tehnoloogia on üheaegselt nii risk kui ka võimalus – seetõttu on oluline teadus- ja arendustegevus tehnoloogias, uurida, kuidas riske maandada ja luua uusi võimalusi, millest Eesti majandus võidaks,“ rääkis ta.

Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programmijuhi Signe Ambre sõnul võivad stipendiumile kandideerida nii info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kui ka kõikide teiste valdkondade noored teadlased.

„ITLi Ustus Aguri stipendium motiveerib doktorante kasutama tehnoloogia võimalusi ühiskonnale oluliste väljakutsete lahendamisel ja mõtlema oma valdkonnas innovaatilistele ja julgetele infotehnoloogilistele lahendustele. Stipendiumikonkurss on IKT-ettevõtluse kõige kõrgem tunnustus sellistele noortele teadlastele,” rääkis Ambre ning lisas, et alates 2003. aastast on stipendiumile kandideerinud sajad doktorandid ja paljud omaaegsed stipendiaadid on täna teadlased või töötavad infotehnoloogiaga seotud valdkondades.

Stipendiumitaotlusi saab esitada kuni 8. novembrini 2023. Taotluse saab esitada konkursiveeb.edu.ee kaudu.

Lisainfot taotlusvooru kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt.

Tehnikateadlane ja informaatik Ustus Agur oli Eesti infoühiskonna teerajaja, kes pani aluse ka Eesti IT-oskussõnavarale. Temanimelise stipendiumiga tunnustavad Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ja Haridus- ja Noorteamet teadlase silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse.

Stipendium antakse välja IT Akadeemia programmi raames. IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. IT Akadeemia programmi ja tegevusi koordineerib Haridus- ja Noorteamet.

Fotol eelmise aasta stipendiumi saaja Tartu Ülikooli arvutiteaduse õppekava doktorant Kristjan-Julius Laak.

ITL, 25.10.2023