Doris Põld valiti DigitalEurope’i juhatusse

03. august 2022

Üle-euroopaline kaubandusorganisatsioon DIGITALEUROPE valis järgmiseks kaheks aastaks uue juhatuse, kuhu kuulub nüüd ka Eesti IT-ettevõtjate liidu ITL-i tegevjuht Doris Põld.

Liidu presidendi rolli kannab teist korda järjest Hilary Mine Nokiast, asepresidendiks valiti Floriane de Kerchove Belgia tehnoloogiaettevõtteid esindavast Agoriast.

Euroopa digikogukonda ühendavasse organisatsiooni DigitalEurope kuuluvad 98 korporatsiooni Amazone’ist kuni Meta ja Apple’ini ning 41 erialaliitu erinevatest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kokku esindatakse 36 000 organisatsiooni üle Euroopa. DigitalEurope’i juhatusse kuulub 10 esindajat riiklikest erialaliitudest ning 10 korporatsioonide esindajat.

„Oleme ITL-is teinud aastaid oma katusorganisatsiooniga koostööd ning näinud kõrvalt, kuidas DigitalEurope on arenenud üheks tugevaimaks erialaliiduks, kes aina keerukamaks muutuvas maailmas kindlameelselt tehnoloogia arenguga seotud väljakutseid lahendab,“ selgitab värske juhatuse liige Doris Põld. „Meie koostöö on seni olnud väga tihe just seadusandluse ning poliitika valdkonnas – aina kasvava regulatsioonide hulgaga saab üheskoos jõudsamalt Euroopa kõigi riikide tehnoloogiaettevõtete huvide eest seista. Oluline on siinjuures rõhutada, et ka väiksemate riikide häält võetakse kuulda.“

Doris Põllu sõnul on erinevate riikide tehnoloogialiite ühendav katusorganisatsioon seadnud nüüd fookusse veelgi tugevamalt omavahelise võrgustumise, koostööprojektide algatamise ja ekspordi toe pakkumise oma liikmetele. „See aasta on hästi näidanud, et me ei tohi jääda üksi. Võtame näiteks kas või küberturvalisuse valdkonna, milles peame vähemalt oma naaberriikidega, aga ka teistega, tõhusalt koostööd tegema. Teisalt, meil ITL-is on kogemusi, kuidas saame lisaks ettevõtete huvide kaitsele firmade koostööd toetada nende äri kasvatamiseks ja rahvusvahelistumiseks. Neid kogemusi soovin jagada DigitalEurope’i juhatuses, samuti soovin panustada liikmete vahelisse kogemuste vahetamisse ning uute projektide algatamisse. Ühiste koostööprojektide algatamise kaudu võidavad kindlasti ITL-i liikmed ning seeläbi ka Eesti üldsus.“

Doris Põld töötab Eesti IT-sektoris üle 12 aasta, kõigepealt juhtis ta Eesti IKT klastrit, nüüd juhib IT-ettevõtete liitu ITL. Doris seisab selle eest, et ITL oleks valdkonna koostöövõrgustik, kes kõneleb digiühiskonna innovatsiooni eest ning on jätkuvalt ettevõtete digitransformatsiooni eestkõneleja.

ITL 3. august 2022