Ettevõtete digivõimekust aitavad tõsta uued IKT valdkonna ümber- ja täiendusõppe koolitused

02. november 2023

Haridus- ja Noorteamet ning Haridus- ja Teadusministeerium pakuvad IT Akadeemia programmi raames IKT valdkonna koolitusvõimalusi.

Uued ümber- ja täiendusõppe koolitusprogrammid aitavad tõsta ettevõtete digitehnoloogiate rakendamise võimekust.

Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programmijuhi Signe Ambre sõnul on koolitused olulised infotehnoloogia suuremaks kasutuselevõtuks ettevõtete tegevuseesmärkide saavutamisel: “Meil on tugev IT-sektor ja inimestel tunnetus, et kasutame infotehnoloogiat palju, kuid väike- ja keskmiste ettevõtete tegevuses on tehnoloogia rakendamisel veel palju potentsiaali. Seetõttu soovime koolitustega tõsta praktilisi valdkondlikke IKT-oskuseid ja koolituste arendamisel paneme suurt rõhku saadavate teadmiste kiirele rakendatavusele.”

Sõltumata ettevõtte suurusest on oluline, et info ja andmed oleksid turvaliselt hoitud. Nii alustatakse esimesena infoturbejuhtide täienduskoolitusega, mille läbiviijaks on Tallinna Tehnikaülikool (TalTech). Infoturbejuhtide koolituse juhtivlektori Klaid Mägi sõnul pole infoturbejuhtide õppekava seni üheski koolitusprogrammis. “Kasvavatest küberrünnetest ja -ohtudest lähtuvalt suureneb vajadus info- ja küberturbe alaste ekspertide järele igapäevaselt,” lisas ta. Kokku saavad võimaluse omandada infoturbejuhi oskusi ja teadmisi 200 inimest. Eelregistreerumine kestab kuni 24. novembrini.

Peatselt algab registreerimine ka väike- ja keskmiste ettevõtete juhtimismeeskondadele suunatud digipöörde koolitusele, mis annab muuhulgas ülevaate uutest tehnoloogilistest võimalustest ja praktilised oskused digilahenduste kasutuselevõtuks. Noorem tarkvaraarendaja ümberõppe koolitusele saavad kandideerida inimesed, kes soovivad teha karjääripööret IT valdkonnas tööle asumiseks.

Koolitusvajaduse toetamiseks tõdeb Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Doris Põld, et kõik organisatsioonid vajavad digimuutuste eestvedajaid: „Eesti majandus vajab igas sektoris spetsialiste, kes oskavad rakendada uusi IKT-lahendusi, eriti kasvab vajadus suuremat lisandväärtust loovate IKT-spetsialistide järele.”

Kolme aasta jooksul saavad võimaluse tasuta täienduskoolitustel või ümberõppes osaleda vähemalt 2000 inimest. “Esimesed koolitused algavad küll järgmise aasta alguses, kuid palume huvilistel endast märku anda juba täna,” rääkis Ambre.

IKT valdkonna täiendus- või ümberõppe koolitused on loodud Euroopa Liidu vastupidavus- ja taasterahastu NextGenerationEU toel.

Koolituste kohta leiab lisainfot Haridus- ja Noorteameti kodulehelt. Seal samas saab ennast ka huviliseks märkida.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ning IKT ettevõtete koostööprogramm IKT-ga seotud hariduse kvaliteedi tõstmiseks, valdkonna teaduse arendamiseks ning vajaliku tööjõuressursi tagamiseks. 

Lisatud 2.11.2023