IKT- ja startup-kogukond panustavad haridusinnovatsiooni ning ootavad riigilt sama

17. detsember 2019

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) ning Eesti Startupijuhtide Klubi on alustamas sisulisemaid tegevusi Eesti hariduse innovatsiooni arendamisel.


Juba on tekkinud idee koolides piloteerida Eesti ed-techide hariduslahendusi, et neid koosloomes täiustada. „Eesti idufirmad ja IKT* ettevõtted on valmis jätkuvalt partneritena hariduse innovatsiooni oma ressursse panustama, kuna vajadus nutika tööjõu järele on nii täna kui ka tulevikus väga suur,“ selgitab ITL-i juhatuse liige, Playtech Estonia direktor Ivo Lasn.

Eesti on Euroopa Poliitikauuringute Keskuse koostatud elukestva digiõppe valmisoleku indeksi põhjal Euroopa digiõppe liider, OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemuste kohaselt on Eesti põhikooliõpilaste oskused Euroopa absoluutses tipus nii matemaatikas, lugemises kui ka loodusteadustes. Ivo Lasni sõnul on tekkinud erinevatel organisatsioonidel idee kasutada meie hariduse turundamisel kandvat mõtet „Education Nation – for the smartest people in the world“. „Ettevõtted toetavad ja peavad oluliseks idee edasiarendamist selleks, et suurendada Eesti atraktiivsust ning toetada paremini meie haridusvaldkonna ettevõtteid nende toodete eksportimisel laias maailmas. Selleks ootame Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt meetmeid, mis aitaksid ettevõtetel Eestis käiku läinud lahendusi teistesse riikidesse eksportida.“

„Meil on nutikad noored, heal tasemel õpetajad ning valmidus innovatsiooniga hariduses järgmisele tasemele liikuda, mida tõestavad ka nimetatud uuringud,“ ütleb Eesti Startupijuhtide Klubi president Sten Tamkivi. „PISA-testide suurepärased tulemused on toredad, aga Eesti ei tohi nendele loorberitele peesitama jääda. Haridus-innovatsiooniks on vaja, et ministeeriumid, koolid ja erasektor koos panustavad.“

ITL ja Eesti Startupijuhtide Klubi sõlmisid detsembri alguses koostööleppe selleks, et teha koostööd ühiste seisukohtade kujundamiseks sektori arengu seisukohalt olulistel teemadel. „Väga oluline ühine teema on meie jaoks just haridus ja talentide pealekasv,“ lisab Sten Tamkivi.

Mõlemad organisatsioonid on panustanud haridusvaldkonda erinevate tegevuste ja ressurssidega. „ITL on üle kümne aasta jaganud teadmisi IKT valdkonna ametitest ja digipädevuste olulisusest StartIT-brändi kaudu, oleme õla alla pannud tehnoloogia huviharidusele ning käinud Tagasi Kooli programmi raames koolides tunde andmas,“ loetleb Ivo Lasn.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi algatatud Vali-IT!-programmi panustavad samuti just IKT-ettevõtted, kes pakuvad praktikakohti ning uuenduslikku lähenemist ümberõppesse. „Vali-IT! on hea näide sellest, kuidas koostöös suudetakse kiiremini reageerida sektori vajadustele ning lahendada pisutki suurt tööjõuprobleemi,“ lisab Ivo Lasn. „Vali-IT! partnerettevõtteid sektorist on üle 120. Sellist mudelit võiks edukalt kasutada ka teistes valdkondades.“

Mitmed ITL-i ja Eesti Startupijuhtide Klubi liikmed, lisaks teised Eesti idufirmade asutajad ja ettevõtjad on ellu kutsunud ning rahastanud 1,1 miljoni euro suuruse Heateo Haridusfondi, mille rahastuse toel aidatakse perioodil 2019-2021 lahendada olulisi valupunkte Eesti haridusmaastikul. „Üle 30 eraisiku ja ettevõtte toetavad ühiselt haridusinnovatsiooni, mis kinnitab sisulist valmidust ja huvi koostöiseks panuseks Eesti hariduse heaks,“ ütleb Sten Tamkivi.

Tamkivi sõnul on riik haridusvaldkonna korraldaja, kes võiks ettevõtete oskusi ja kogemusi rohkem ära kasutada. „Riigi toel jõuab korraga rohkem ära teha. Haridusinnovatsiooni teostamiseks on vaja pakkuda keskset tuge. Igalt haridusuuendust rakendada soovivalt koolilt ei saa oodata vajalikku võimekust, vaja on ühendada erinevate ekspertide kogemused ning võimalused paindlike ja kiirete lahenduste väljapakkumiseks. Selleks, et ideedest jõuaks tegudeni, on oluline koostöö juhtimistasanditel erinevate huvirühmadega – koolid, ettevõtted ja avalik sektor. Tunnustame ja toetame üha kasvavat koostööd erasektoriga ja mitmekesiste võimaluste pakkumist koolidele.“

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
Eesti Startupijuhtide Klubi