ITL-i tegevjuht Doris Põld valiti DigitalEurope’i asepresidendiks

25. juuni 2024

Üle-euroopaline tehnoloogialiit DigitalEurope valis kaheks aastaks uue juhatuse, kus sai asepresidendi rolli ITL-i tegevjuht Doris Põld. Liidu presidendiks valiti Peter Weckesser (Schneider Electric).

Erinevate Euroopa riikide tehnoloogialiite ühendavasse katusorganisatsiooni kuulub 41 Euroopa tehnoloogia liitu ning 109 ettevõtet. Tavapäraselt kuulub DigitalEurope’i juhatusse 10 esindajat riikide erialaliitudest ning 10 ettevõtete esindajat. Doris Põld kuulus ka eelmisesse juhatusse.

DigitalEurope’i peadirektor Cecilia Bonefeld-Dahl: “Mul on hea meel tervitada Peter Weckesserit ja Doris Põldu DigitalEurope’i juhtkonnas. Peter Weckesser toob kaasa laialdased ärikogemused digitransformatsiooni vallas, Doris Põld väärtuslikud teadmised Eestist, Euroopa kõige arenenumast digiriigist. Üheskoos näitavad nad Euroopa tehnoloogilise ökosüsteemi mitmekesisust ja tugevust.“

„Tegemist on ühe Euroopa mõjukaima ettevõtlusliiduga, kes seisab digitaalse, turvalise ja konkurentsivõimelise Euroopa ühisturu eest,“ selgitab ITL-i tegevjuht Doris Põld. „ITL on teinud aastaid oma katusorganisatsiooniga väga tihedalt koostööd Euroopa-ülese seadusandluse ning poliitikate kujundamise vallas. Tehnoloogiasektori koostöövõrgustikuna näeme ITL-is iga päev, kui oluline on ühiselt seista meie digiühiskonna jätkusuutliku toimimise ja turvalise ning mugava ärikeskkonna eest. Kui soovime teha järgmist sammu Euroopa konkurentsivõime kindlustamiseks ning ühisturu toimimise tagamiseks, siis peame neid arutelusid pidama üle-Euroopalistes koostööplatvormides”.

Doris Põld on Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris töötanud üle 15 aasta ning ITL-i juhtinud alates 2021. aastast.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu eesmärgiks on teha Eesti IKT-ettevõtete tegutsemine lihtsamaks: soodustada IKT sektori äri Eestis, pakkuda lisandväärtust Eesti majandusele ning hõlbustada ettevõtete-vahelist koostööd.

ITL 25.06.2024