ITL-i tegevjuht vahetub

30. august 2021

ITL-i 16 aastat juhtinud Jüri Jõema lahkub ametist omal soovil. Alates 1. septembrist 2021 asub ITL-i juhtima Doris Põld, kes on siiani liidus eest vedanud äriarenduse üksuse Eesti IKT klastri tööd.

Jüri Jõema lahkub ametist omal soovil, kuid jätkab liidu juhatuse ja tegevmeeskonna nõustajana. „Koostöö liikmetega on olnud väga huvitav ja mitmekesine, hõlmates väga paljusid erinevaid teemasid, mis on olnud just liidu ettevõtete, aga ka kogu IKT sektori jaoks olulised,“ lisab Jüri Jõema.

Jõema juhtimisel on liidu liikmeskond kolmekordistunud, lisandunud ettevõtetele olulised äriarenduse, ekspordi ja teiste sektorite digiarenguga seotud tegevused. Lisaks on süsteemselt tegeletud IKT-sektori hariduse ja tööjõud teemadega – loodud on IT erialasid populariseeriv leht startit.ee, saavutatud on IT välistööjõu lihtsustatud Eestisse toomine, süsteemselt on tegeletud IKT kõrg- ja kutseerialade kvaliteediga.

ITL-i president Juhan-Madis Pukk kinnitas, et järske muudatusi kavas ei ole ning ITL jätkab varem kokku lepitud strateegiliste eesmärkide täitmist, liikmete huvide eest seismist ja neile oluliste teenuste osutamist. „Kindlasti tagab Doris Põld ITL-i tegevjuhi ametisse astudes liidu stabiilse toimimise.“

Doris Põld on tegutsenud ITL-is aastast 2010 Eesti IKT klastri juhina, tal on pikaajalised kogemused ettevõtete ühiste huvide eest seismisel. „Suhtun suure austuse ja vastutustundega ITL-i juhatuse pakkumisse hakata liidu tegevjuhiks. Minu senine kogemus liidu liikmetega koos töötamisel on olnud väga positiivne – tegemist on teotahteliste, koostöövõimeliste, innovaatiliste ja tulevikku suunatud ettevõtetega. Seda meelsust sooviksin kindlasti hoida ja aidata kaasa liidu jätkuvale kasvamisele ja sektori ühiste huvide esindamisele. ITL soovib olla pidevalt ajaga kaasas käiv organisatsioon, kes veab eest sektorile olulisi muutusi.“

ITL ühendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ning tegutseb selle nimel, et Eestis IKT ettevõtetel lihtsam tegutseda oleks. Liit on tänaseks kasvanud 110 liikmega koostöövõrgustikuks, ITL-i kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 70% Eesti IKT-sektori kogukäibest. ITL-i liikmeskonda kuuluvad lisaks ettevõtetele ka ülikoolid, kutsekoolid, koolitajad, advokaadibürood, pangad.