ITL juhtis eIDAS2 määruse positsiooni koostamist

06. aprill 2023

Euroopa ühtne digitaalsete teenuste turg vajab ühiselt kokku lepitud usaldusväärset digitaalset identiteeti.

eIDAS ehk EL digitaalse identiteedi ja usaldusteenuste määrus (pärit aastast 2014 ja kehtib aastast 2016) sellega tegelebki. Pärast paari aastast tööd uue eelnõuga Euroopa Komisjonis, Euroopa Parlamendis ja Nõukogus on nüüd Euroopas algamas digitaalse identiteedi tulevikku oluliselt mõjutava eIDAS2 määruse viimane vaatus. Kolmepoolsetel läbirääkimistel (triloogides) lepitakse kokku uus õiguslik raamistik digitaalse identiteedi ja usaldusteenuste jaoks. Rakenduma peaks see mõne aasta pärast.

Kuna see valdkond on Eesti ettevõtete ja Eesti riigi jaoks tervikuna äärmiselt oluline, juhtisime ITL-i poolt SK ID Solutionsi eestvedamisel meie Brüsseli katusorganisatsiooni DIGITALEUROPE positsiooni koostamist nimetatud määruse kohta.

Positsioonipaberi eesmärk on mõjutada eIDAS2 läbirääkimisi üldiselt IT sektori, aga ka muidugi Eesti jaoks soodsas suunas ning tagada uue regulatsiooni kooskõla olemasolevate ökosüsteemidega (meil Eestis on juba kasutusel kõrgeima taseme digiallkiri, mida saab anda erinevate isikutuvastuse vahendite abil). Oma seisukohas pöörame tähelepanu vaid võtmetähtsusega küsimustele, mis vajavad meie hinnangul enne õigusakti vastuvõtmist lahendamist. Näiteks, et me ei pea teostatavaks väljapakutud ajakava identiteeditasku väljatoomiseks ja toetamiseks; et uus lahendus ei peaks saame privilegeeritud õiguslikku staatust täna olemasolevate lahendustega võrreldes või et identiteet peab olema laia kasutusega ja järjepidev selleks, et võimaldada teenuste heal tasemel pakkumist. Samuti peame oluliseks, et jätkuvalt tuleb lubada kaitsemeetmed rünnaku (nt identiteedivargus) alla sattunute tarvis – me ei saa ehitada üles uut digitaalset taristut pimeda usuga, et turvaintsidente ei juhtu kunagi.

Keilin TammepärgPoliitika- ja õigusvaldkonna juht+372 6177 145