ITL loodab, et riigikogu näitab e-arvetele rohelist tuld

18. jaanuar 2019

Eelmisel nädalal toetas vabariigi valitsus avaliku sektori üleminekut e-arvetele ning lähipäevil jõuab seaduseelnõu riigikokku hääletamisele. Antud eelnõu puudutab ka pea 50 000 ettevõtet, kes riigile arveid edastavad.

Eesti IT-ettevõtjad toetavad riigi algatust, kuna see annab ettevõtjatele võimaluse nutikamalt ja tõhusamalt oma finantsprotsesse korraldada.

Eestis on riigi eestvedamisel läbi viidud mitmeid uuringuid, millega kaardistati meie avaliku sektori ja erasektori valmisolekut täielikuks e-arvetele üleminekuks. Juba 2016. aastal tõdeti, et Eesti on valmis avalikus sektoris üle minema e-arvetele ning see on majanduslikult kasulik. Kõigil osapooltel on võimalik arvetega seotud protsesse märkimisväärselt automatiseerida.

Kogu meie riigi raamatupidamise e-arvetele üleminek on otsustav samm. Innovatsioonis peituvaid võimalusi tuleb ära kasutada ning lähitulevikus peakski igasugune meie digiriigis toimuv arveldamine kasutama masintöötlust reaalajas. Muide, enim kasu saavad ettevõtted e-arvetest siis, kui e-arveid hakatakse saatma ka ettevõtete vahel. Ettevõtja jaoks on e-arve menetlemine ostuarvena keskmiselt 5 eurot soodsam kui PDF- või paberarve menetlemine.

Kokkuhoid 10 eurot/arve
Uuringuettevõte Billentis on hinnanud, et Euroopas keskmiselt on võimalik ühe arve pealt hoida kokku kuni 10 eurot. Eestis hindas Ernst & Young 2016. aastal riigi poolt selleks mõjuks 2,5 eurot ühe arve kohta, kui ostuarve võtta vastu e-arvena.

Kas eraettevõtetele tekib e-arvete kasutuselevõtust lisakoormust? Üks lisaliigutus, mida ettevõttel teha tuleb, on valiku tegemine, kas asuda kasutama riigi loodud tasuta e-arveldaja tarkvara, e-arveldamist toetavat raamatupidamistarkvara või mõnda e-arvete teenust pakkuvat operaatorit. Ka nende pakutava hulgast on võimalik leida tasuta teenuseid.

Lisaks rahalisele kokkuhoiule ja mugavusele annab e-arve kasutamine oluliselt parema läbipaistvuse ning turvalisuse. Arved ei lähe kaotsi ning e-arvena sissetuleva arve puhul on alati kindel, et see tuleb autenditud kanalist. Nii maandame märkimisväärselt libaarvete riski, mille tõttu on Eesti ettevõtjad kandnud Riigi Infosüsteemi Ameti hinnangul ainuüksi eelmisel sügisel kahju vähemalt poole miljoni euro ulatuses.

Kokkuvõttes on e-arvete kasutuselevõtt kasulik kõikidele osapooltele. Lisaks rahalisele ja ajalisele võidule, suureneb ettevõtete ülevaade kuludest ja tuludest. Ettevõtte juht või töötaja saab kasutada oma aega ja töökohta paindlikumalt, mis loob omakorda eelduse, et saame nii avalikus kui erasektoris teha targemat tööd.

Mis on e-arve?
Ekslikult aetakse kohati veel tänagi segamini e-arve ja PDF-arve. Viimane on küll elektroonilises kanalis edastatud elektrooniline arve, kuid siiski mitte masinloetav e-arve. E-arve on masinloetav arve, mis on koostatud ühtse standardi alusel ja mida saadetakse ühest tarkvarasüsteemist teise, et vältida andmete käsitsi sisestamist ja e-kirjade vahendamist. Enamus Eesti raamatupidamise tarkvarasid toetavad e-arve kasutamist juba täna. E-arvel on alati juures ka visuaalselt loetav versioon, mis tähendab, et e-arve kasutamiseks ei ole vaja omada tehnilisi teadmisi. 

Jüri Jõema, ITL-i tegevjuht