ITS Estonia delegatsioon Lätis seminaril

13. september 2021

Eesti ja Läti nutika transpordi ja liikuvuse valdkonna delegatsioonid kohtusid esmakordselt 9.-10. septembril 2021 ühisel seminaril Riias.

Huvi teema vastu oli suur ning osalejate ring lähenes 70-le. Kohtumise tulemusena said osalejad ülevaate transpordi ning liikuvuse valdkonnast mõlemas riigis ning loodi uusi kontakte tulevaste koostööprojektide jaoks. Tõdeti, et väljakutsed on kahel riigil ITS-teemas sarnased: kuidas liiklust turvalisemaks muuta, kuidas vähendada isiklike sõiduautode kasutamist, mil moel kasutada maapiirkondades liikumiseks nõudepõhist transporti, kuidas olla valmis isejuhtivate sõidukite tulekuks jne.

Seminaril tutvustasid oma lahendusi nii ettevõtjad kui ka avaliku sektori esindajad, kellel oli võimalus näost-näkku kohtumistel kontakte luua.

Seminar toimus eMesai ning Hupmobile projektide raames ning seda kaasrahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.