Klaster käis Leedu IKT-sektoriga tutvumas

18. november 2019

Klastri ettevõtted käisid 14.-15. novembril 2019 visiidil Vilniuses, et tutvuda leedulaste plaanidega digilahenduste kasutamisel e-valitsemises, tööstuste digitaliseerimisel, tehisintellekti kasutamisel jm. Leedu ärikeskkonna eripärast andsid ülevaate Eesti Suursaatkonna erakorraline ja täievoliline suursaadik Jana Vanaveski ja Leedu-Eesti Kaubanduskoda. Kohtudes Majandus- ja innovatsiooni aseministri Elijus Civilisega, rõhutas ta, kui oluline on see, et

Klastri ettevõtted käisid 14.-15. novembril 2019 visiidil Vilniuses, et tutvuda leedulaste plaanidega digilahenduste kasutamisel e-valitsemises, tööstuste digitaliseerimisel, tehisintellekti kasutamisel jm.

Leedu ärikeskkonna eripärast andsid ülevaate Eesti Suursaatkonna erakorraline ja täievoliline suursaadik Jana Vanaveski ja Leedu-Eesti Kaubanduskoda.

Kohtudes Majandus- ja innovatsiooni aseministri Elijus Civilisega, rõhutas ta, kui oluline on see, et me ühiselt oma regiooni heaks tegutseks ning koostöös globaalsel turul tegutseks. Invest Lithuania kontoris tutvustati Eesti ettevõtetele Leedu süsteemset lähenemist oma riigi ärikeskkonna atraktiivsemaks muutmisel ning tehnoloogiaettevõtete Leetu kutsumisel.

Võimalus oli käia ka Telia Hub @VilniusTechParkis, mis tegutseb inkubaatorina alustavatele IT-ettevõtjatele ja startup’idele. Tähelepanuväärne on see, et keskuse ehitamisel ei ole kasutatud Euroopa Liidu toetusi, keskkond on loodud koostöös kohaliku omavalitsusega. Üks Vilnius Tech Parki “elanikke” on MTÜ AfriKo, kes üliedukalt viib ellu programmi Digital Explorers, mille eesmärgiks on viia kokku Nigeeria IT-spetsialistid Leedu IT-ettevõtetega.

ITL ja meie Leedu sõsarorganisatsioon INFOBALT on partnerid ühises majanduse digitaliseerimise projektis Diginno BSR. Tööstuse digitaliseerimise osas toimib eraldi töögrupp Leedu IT-ettevõtete liidu Infobalt juures. Leedu Tööstus 4.0 arenguid tutvustas Kęstutis Sabaliauskas Majandus- ja innovatsiooniministeeriumist: loodud tööstuse visiooni 2030 ja teekaarti visiooni elluviimiseks. Samuti tutvustati tööstustele suunatud digistaliseerimise toetusmeetmeid: toetatakse tööstuste digiauditeid ja digitaliseerimise ja automatiseerimise lahenduste elluviimise projekte, kogueelarvega 55,89 miljonit eurot aastani 2020.

Täname INFOBALTi ja Vilniuse Eesti Suursaatkonda abi eest visiidi korraldamisel. Visiidi läbiviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond projekti “Eesti IKT Klaster” raames.