Kohtusime IMF esindajatega

15. jaanuar 2024

ITL kohtus jaanuaris Rahvusvahelise Valuutafondi (International Monetary Fund, IMF) vahemissiooni liikmetega.

Kohtumisel arutleti Eesti IKT-sektori arengute, kasvuvõimekuse, tööjõu olukorra ja majanduse üldise konkurentsivõime üle globaalsel turul. IMF-i liikmetele pakkus väga huvi, kuidas on Eesti IKT-sektor suutnud näidata aastaid pidevat kasvutrendi, mis on olnud selle peamised mõjutegurid ning mis võivad olla edasise kasvu takistajad. Põhjalikumalt arutati tööjõuvajaduse teemasid ja välistööjõu Eestise toomisega seotud tingimusi.

IMF esindajad tõdesid, et Eesti palgatase on võrreldav Euroopa teiste riikidega, seega küsimus tööjõu värbamisel on pigem selles, millist keskkonda me riigina kõrgelt haritud tööjõule pakume. Kõne all olid ka ettevõtete innovatsioonivõimekuse tõstmine ja meetmed, mis aitaksid tõsta ettevõtete TA investeeringute osakaalu, ning teiste sektorite digipöörde toetamine.