Lisaeelarves 30 miljonit küberkaitseks

25. aprill 2022

Valitsus kiitis põhimõtteliselt heaks julgeolekukriisist tuleneva lisaeelarve, millega investeeritakse 30 miljonit eurot ka Eesti küberkaitse tugevdamisse.

ITL-i juhatuse liige Ats Albre kommenteeris uudist nii: “Kuna meie igapäevane elukorraldus on järjest sõltuvam tehnoloogiast, siis on kriitiline pidevalt tõsta ka nende lahenduste turvalisust. Sõda on toonud võimalikud riskid teravalt fookusesse ning küberturvalisuse tagamine vajas rahastamist. Loodame, et küberturbe ühekordsed investeeringud saavad tulevikus osaks riigi baasrahastusest, mis võimaldab maailma parimat digiriiki jätkusuutlikult ja turvaliselt edasi arendada.“

Eelmisel sügisel eraldati riigieelarvest 30 miljonit eurot Eesti küberturvalisuse tõstmiseks ja kriitiliste nõrkuste eemaldamiseks. Lisaeelarvest investeeritakse täiendavalt ligi 30 miljonit eurot Eesti küberturvalisuse ja küberkaitse võimekuse tõstmiseks, millest kaks kolmandikku läheb riigi keskse küberturvalisuse taseme tõstmiseks ning ülejäänud erinevate ministeeriumite haldusalade võimekuse tõstmisse.

Allikas: BNS, Postimees 22. aprill 2022 Foto: Pixabay