Minister: “Balti riikidest võiks saada andmemajanduses liidrid”

17. märts 2021

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kõneles 24. märtsil 2021 Baltikumi andmehalduse teemalisel konverentsil reaalajamajandusest ning sellest, kuidas Balti riigid võiksid tõusta andmemajanduses esikohale.

„Suur hulk andmevahetusest toimub tänapäeval inimeste vahel, kas paberkandjal või PDF dokumentide kaudu. Samas oleks meil võimalik juba täna muuta andmevahetus täiesti digitaalseks ja masinate vaheliseks. See säästaks meie majandusele hinnanguliselt üle 200 miljoni euro ja üle 14 miljoni töötunni aastas. Selleks, et me saaksime liidriteks andmemajanduses, peame me olema julgemad ja seadma kõrgeid ambitsioone nii avalikus kui ka erasektoris,“ rõhutas Sutt enda avakõnes.

Andmete jagamine ja vaba liikumine oli tähelepanu all Eesti 2017. aasta Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal, mil võeti vastu ka Tallinna deklaratsioon. Ministri hinnangul viis see meid küll ühtsele digitaalsele väravale ja piiriülesele andmevahetusele lähemale, kuid ses vallas tuleks tegutseda senisest enam ja kiiremini.

„Reaalajamajandusele üleminekuks on kõige olulisem leppida kokku ühtsetes põhimõtetes: saada andmed vabalt ja reaalajas andmebaaside vahel ja piiriüleselt liikuma ning saavutama digiriikide sujuva koostöö kogu Baltikumis,“ rääkis Sutt. Eesti, Leedu ja Läti on koos Põhjamaadega juba esimesed ühised sammud reaalajamajanduse lahenduste rakendamise suunas astunud, nt elektrooniline autentimine, digitaalne allkirjastamine, e-arved ja maanteetranspordi digitaalne dokumendivahetusplatvorm.

Ministri sõnul on digipöörde juures kõige olulisemad koostöö ja mõtteviisi muutus. „Võti on avaliku sektori koostöös ning piiriüleste avalike ja erasektori digiteenuste koostalitlusvõimelises edendamises. Täna on võimalik välismaal äri ajada, kuid kui avalik sektor juhatab digitaalsete lünkade kaotamisega teed, saavutame ühised eesmärgid ning integreeritud andmemajanduse palju kiiremini,“ selgitas Sutt. Tema hinnangul tuleb hoogustada ka ettevõtete ja valitsuste mõtteviisi muutusi andmepõhise majanduse suunas. „Piirkonna majanduskasvu ja tootlikkuse edendamiseks on see hädavajalik!“

„Baltics’ Opportunity to Become Data Economy Leaders in EU” nimelisel konverentsil arutati täna selle üle, kuidas andmemajanduse abil saaks panustada kohaliku majanduse arengusse. Üritusel võtsid sõna mitmed tuntud asjatundjad Eestist, Lätist ja Leedust. Eestist astus lisaks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile üles ka Statistikaameti peadirektor Mart Mägi ja ettevõtete Guardtime strateegiajuht Luukas Ilves ning Cybernetica juht Oliver Väärtnõu.

24. märtsil toimunud konverentsi kaaskorraldajaks oli ka ITL.