Poliitika valdkonna nõunikuna alustas tööd Kadri Pungas

08. november 2023

ITL toimetab liikmete huvide kaitseks mitmel rindel. Üks olulisi fookusi on IKT valdkonna jaoks soodsa ärikeskkonna kujundamine läbi poliitika ja õigusloome mõjutamise. Poliitika valdkonna nõuniku kohal asus tööle Kadri Pungas.

Kadri on näinud lähedalt poliitikakujundamist nii õiguslooja kui rakendaja perspektiivist ehk töökogemust on nii avalikust kui ka erasektorist. „Tulen Justiitsministeeriumist, kus tegelesin õigusaktide mõjude hindamise ning parema õigusloome teemadega. Varasemalt olen töötanud konsultatsiooniettevõttes, kus toetasin organisatsioone strateegilises planeerimises, projektide elluviimisel ja uuringute-analüüside koostamisel.“

ITL-i motiveeris Kadrit tulema võimalus tugeva esindusorganisatsiooni ridades panustada kaasavamasse poliitikakujundamisse ja IKT kui suurt lisandväärtust loova sektori arengusse.

Kadri PungasPoliitika valdkonna nõunik+372 6177 145+372 5286 335