President Karis kohtus juhatusega

28. juuni 2023

Eesti maine hoidmine digiriigi liidrina maailmas on meie kõigi ühine asi, leidis president Alar Karis ITL-iga kohtudes.

Eesti president Alar Karis kohtus kolmapäeval IT-ettevõtjatega, et tehnoloogiasektori käekäigust rääkida. Kohtumisel osalesid Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) juhatuse liikmed, kes varem käinud presidendi audientsil Kadriorus. Seekord tegi president kohtumiseks vastukülaskäigu IT-ettevõttesse.

President Alar Karis ITLi juhatusega

President Karis tõi kohtumisel välja, et Eesti digiriigi kuvandi hoidmisel ja tõstmisel maailmas on oluline era- ja avaliku sektori tõhus koostöö ning innovatsiooni toetamine, et üha rohkem teadus- ja arendustegevust leiaks uute tehnoloogiate kaudu rakendust igapäevaelus ning see omakorda aitaks kaasa rohepöörde eesmärkide täitmisele. „Selleks, et meie esialgset edu hoida, tuleb pingutada. Eesti digiriigi kuvandi hoidmist toetavad lahendused, mis ei ole valmistatud ainult rätsepaülikonnana meie oma riigile, oluline, et neid saaks eksportida ka üle maailma,“ ütles president Karis.

ITL-i juhatuse esimees Ats Albre sõnul on digiriik Eesti riigi vaieldamatu edulugu rahvusvahelisel tasandil ning võimaldab meie riigipeal e-Eesti eestkõnelejana eksportivatele ettevõtetele uksi avada. “Tehnoloogiaettevõtted soovivadki teha tihedalt koostööd avaliku sektoriga selleks, et tagada jätkuvalt maailmas Eesti hea maine innovaatilise digiriigina. Samuti on oluline panustada sellesse, et teeksime suurema lisandväärtusega tööd ning oleksime konkurentsivõimelised rahvusvahelistes väärtusahelates. Majanduse arengust rääkides tõime esile tootlikkuse mure. Nimelt on strateegias Eesti 2035 toodud ära eesmärk jõuda 110% Euroopa Liidu tootlikkusest, kuid kahjuks suudame antud verstapostini jõuda alles aastaks 2046, kui jätkame senisel viisil tegutsemist. Seega on sektorite-ülene koostöö efektiivsuse ja kestlikkuse saavutamiseks läbi innovatsiooni ja majanduse digitaliseerimise kriitilise tähtsusega.”

President Karis ütleb, et Eesti kogemus näitab digitaliseerimise positiivset kõrvalmõju. “Nii näiteks aitas sõidukite digitaalse piiriületuse süsteemi loomine vähendada piiril ootejärjekorda, mis omakorda säästab ka keskkonda.“ President Karis avaldas kahetsust, et Eestis pole digitaliseeritud veel tippspetsialistide värbamisel elamisloa taotlemise protsesse. „Peame oma e-riigi lahenduste ja menetlusprotsesside arendamisega edasi liikuma, et meie kuvand püsiks ja tooks meile mainekahju asemel kasu,“ sõnas riigipea. „E-riigi arengu ja digitaliseerimise kontekstis on välisekspertide kaasamine väga oluline, seda enam, et me ei vaja inimesi mitte ainult IT-sektorisse, vaid ka mujale.“ Kohtumisel tõid sektori esindajad näiteks, et peakontorite siinset arengut piirab ka töötajatele vajalike avalike teenuste kättesaadavus, muuhulgas inglise keelt oskavate perearstide puudus.

ITL-i juhatuse esimees Ats Albre ütles, et liit tegi presidendile ettepaneku kohtuda sagedamini, et ühiselt vaadata üle tehnoloogiasektori arenguid, anda sisendit uutest edulugudest ja leida võimalikke teemasid, kus tehnoloogia saaks lahendusena abiks olla.

ITL on suurim tehnoloogiaettevõtete koostöövõrgustik, kes kõneleb digiühiskonna innovatsiooni eest. Liidu visiooniks on nutikas Eesti ning tõhus era- ja avaliku sektori koostöö. ITL-i kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 60% Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori kogukäibest.

Rohkem fotosid ITL-i Facebookis.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
Pressiteade 28.06.2023 Foto: Raigo Pajula