Toetuskiri Eesti ühinemiseks targa ning jätkusuutliku linna temaatikat hõlmava Euroopa partnerlusega DUT

17. mai 2021

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Digitaalehituse Klaster ja Eesti Taastuvenergia Koda toetavad Eesti ühinemist uue targa ning jätkusuutliku linna temaatikat (sh nutikas liikuvus, jätkusuutlik energiamajandus ning elamuplaneerimine jne) hõlmava Euroopa partnerlusega DUT (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future), mis on käivitamisel teadus-, arendus- ja innovatsiooniprogrammi Euroopa Horisont raames

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Digitaalehituse Klaster ja Eesti Taastuvenergia Koda toetavad Eesti ühinemist uue targa ning jätkusuutliku linna temaatikat (sh nutikas liikuvus, jätkusuutlik energiamajandus ning elamuplaneerimine jne) hõlmava Euroopa partnerlusega DUT (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future), mis on käivitamisel teadus-, arendus- ja innovatsiooniprogrammi Euroopa Horisont raames senise JPI Urban Europe järglasena.

Liitumine võimaldaks Eesti targa linna valdkonna ettevõtetel järgneva 11 aasta jooksul osaleda rahvusvahelises valdkondlikus koostöös, integreeruda sektori väärtusahelatesse ning saada osa ka EL toetustest arendus- ja innovatsiooniprojektidele. Leiame et tark ning jätkusuutlik linn on temaatika, kus väga erinevates valdkondades (nt nutikas liikuvuses, energeetikas jne) on maailma tasemel tipus olevaid ettevõtted (nt Bolt, Cleveron, Starship, Fortum, Elering, Utilitas jt) ning kus meil on tunnustatud digiriigina võrreldes teiste riikidega oluline konkurentsieelis.

DUT Euroopa partnerluse kaudu on võimalik muuhulgas toetada targa linna ettevõtete rakendusuuringuid ning tootearendust TRL (Technology Readiness Level) tasemetel 4-7, kuid suurim väärtus peitub siiski võimaluses saada sisse Eurooa-ülestesse targa linna väärtusahelatesse ning suurendada innovatsioonialast koostööd erinevate Euroopa linnade ning T&A asutustega.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit,
Eesti Digitaalehituse Klaster,
Eesti Taastuvenergia Koda