Toimus peaminister Kallase ja tehnoloogiasektori ümarlaud

13. oktoober 2022

Heaks tavaks on saanud peaminister Kaja Kallase ja tehnoloogiasektori ümarlaud, mis seekord toimus 12. oktoobril.

Ümarlaua arutelul osalesid lisaks peaministrile Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL), Asutajate Selts, Startup Estonia, Eesti Äriinglite Assotsiatsioon (EstBAN), Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon (EstVCA), Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, paljud ettevõtjad ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

Tehnoloogiasektori esindajad pakkusid välja lahendusi, mida saaks Eestis ühiselt ära teha selleks, et meie tugeva digiriigi kuvandit ja sisu säilitada ning ettevõtete tootlikkust ja lisandväärtust tõsta. „Meie põhisõnum tehnoloogiaettevõtjatena on see, et tugev majandus on Eestile julgeoleku garantii,“ selgitas ITL-i president Juhan Pukk. „Meie tööjõu lisandväärtus töötaja kohta on 84,7% Euroopa Liidu keskmisest. Praeguse tempoga jätkates me enne aastat 2046 EL-i 100%-ni ei jõua. Tuleb olla tõhusam. Peame olema riigina innovaatilised ja koostöövõimelised ning süsteemselt tegelema meetmetega, mis aitavad meil tööjõupuudusega tegeleda. Märksõnad on tõhusus, avatus ja nutikus ning era- ja avaliku sektori koostöö.“

Sektori esindajad tõid välja innovatsiooni ja teadus-arendustegevuse toetamise olulisuse, kõrghariduse lisarahastuse vajaduse kvaliteetse õppe ja doktorantide pealekasvu tagamiseks ning vajaduse rakendusuuringute järele, mis toetaks uuringutulemuste jõudmist Eesti majandusse. Samuti toodi esile ohud Eesti konkurentsivõimelisusele globaalsel talenditurul.

“Arutasime kuidas üha kasvava tööjõupuudusega Eesti saaks globaalsel tööturul paremini konkureerida,“ ütles Asutajate Seltsi esindaja ja ettevõtja Martin Villig. „Tippspetsialiste soovivad palgata tuhanded ägedad ja kasvavad ettevõtted ning lisaks konkureerivad töökohtade osas omavahel ka paljud riigid. Eestil on hea digiriigi ja idufirmade kasvulava kuvand, kuid oluline on seda jätkuvalt hoida ja edasi arendada.”

Oleme tänulikud kohtumise eest, sest selline ümarlaua traditsioon on aidanud lisaks murekohtade esiletoomisele kaasa ka mitmete sektorile oluliste muudatuste elluviimisele.

ITL, 12. oktoober 2022